Ein ny politikk for innovasjon må legge til rette for at dei samfunnsmessige konsekvensane av innovasjonen blir integrert i sjølve innovasjonsprosessen, meiner forskar.

EU er i ferd med å utvikle eit rammeverk for å gje utteljing til forskarar som publiserer forskinga si med open tilgang.

LSE- og NUPI-forskeren skal bidra til å styrke det internasjonale forskningssamarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Universitetet i Bergen lanserer et karriereutviklingsprogram for yngre forskere. Lederen for Akademiet for yngre forskere skulle ønske det var for alle med doktorgrad.

Bokanmeldelser

En svært velskrevet bok som ikke helt klarer å leve opp til sin egen intensjon.

Kronikk

Bygger Kjell Inge Røkke som bygger en ark, inspirert av Noah, for å redde artene fra menneskehetens synd? Eller er det lysten på en kjempeyacht som rettferdiggjøres gjennom løfter om forskningsekspedisjoner og behovet om å føle en «purpose»?

Debatt

Høgskolen i Volda blir straffet for å ha valgt å stå alene. Nå må styret gå inn for fusjon med NTNU, skriver ansatte i et åpent brev.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Poengene stiger frem, men senkes ned av hverandre.

UH-sektoren venter utålmodig på en plan for hvordan etterslepet i bygningsvedlikehold skal håndteres.

Effektiviseringskuttene ved landets universiteter rammer forskningen og utdanningen, advarer rektorer. En femtiøring per hundrelapp, er et mildt krav, svarer regjeringen.

Staten bør bruke en større del av BNP til forskning, mener Forskningsrådet.

UiB ønsker satsning innen de marine fagene, mens UiO mener det er en stor dag for kunnskapsnasjonen Norge.

Forskerforbundet mener administrasjonskuttene ved institusjonene går ut over kvalitetene på forskning og undervisning.

Regjeringens forskningsbudsjett for 2018 innebærer en realnedgang på 1,7 prosent.

Oljeforskingsavtalen mellom Universitetet i Bergen og Statoil skal reforhandlast. Tilsette og studentar krev openheit om forhandlingane.

Velskrevet bok som kontrasterer historiske trekk ved norsk og global kristendom.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Om vi ikke kan hjelpe alle, viser denne edruelige og lærerike boka i alle fall hvem vi burde ta imot.

Møt medlemmene av Stortingets nye utdannings- og forskningskomité.

Skal den høgare utdanninga verte betre, må det verte meir attraktivt å satse på undervising. Då spelar den gløymde stillingskategorien førstelektor ei nøkkelrolle, meiner innleggsskrivarane.

Museumsforbundet reagerer på det de mener er et elitistisk syn på museumssektoren.

Forskarar som kryssar landegrenser, blir sitert 40 prosent meir enn forskarar som held seg heime, viser ny oversikt.

NKI Nettstudier brøt personopplysningsloven da sensitiv informasjon om studenter ble tilgjengelig på nettet. – Et svært alvorlig brudd, som krever en konsekvens, sier Datatilsynet.

Internasjonalisering har på mange måter beriket våre fag, skriver Vigdis Ystad, som mener lederen i Forskerforbundet har misforstått henne.

Det er på høg tid å gå laus på dysfunksjonane i forskingssystemet.

– Eg har aldri forstått kvifor norske styresmakter ikkje har ein vitskapleg rådgjevingsmekanisme, seier leiar i organisasjonen for vitskapsrådgjevarar, Sir Peter Gluckman.

Han svartelister useriøse tidsskrifter. Den svenske bioetikeren Stefan Eriksson vil at andre skal gjøre det samme.