Kva konsekvensar får det når rommet for frie ytringar blir innskrenka på universiteta? Fritt Ord stilte spørsmålet i eit debattmøte denne veka.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Forskerforbundet kritiserer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for manglende plan for evaluering av strukturreformen.

Sakene står i kø etter fusjonsprosessen ved NTNU. Mange ansatte er urolige, sier Forskerforbundet.

Tillitsvalgte krever ekstra midler for å jevne ut lønnsforskjeller mellom ansatte etter universitetsfusjonene. – På et stort universitet vil det alltid være forskjeller vi må leve med, sier NTNU.

Bokanmeldelser

Gjentakelser og instrumentelt språk skjemmer bok om sjelesorg.

Kronikk

Internasjonalisering fremstår nærmest som et kvalitetstrekk i seg selv, skriver kronikkforfatterne, som etterlyser kritisk sans i bruken av begrepet.

Debatt

Kvaliteten i høyere utdanning debatteres. Det er bra, for i dag er det for stor variasjon i det faglige nivået, skriver statssekretær Bjørn Haugstad.

Notiser

Forskerforbundets svenske søsterorganisasjon, Sveriges universitetslärarförbund (Sulf), har byttet navn – til Sulf. Forskjellen er hva som skjuler seg bak forkortelsen: Fra kun å favne...

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Tidlegare direktør Alvhild Hedstein i NIBIO kjente seg overkøyrd av styreleiaren og landbruksministeren. Det var grunnen til at ho slutta på dagen, hevdar ho.

– Jeg ante ikke at taushetserklæringer var så utbredt, sier dansk forsker. Han mener overgang fra valgt til ansatt rektor har skapt en lukket universitetskultur.

Forskingsdata som blir samla inn gjennom Horisont 2020-prosjekt, skal frå no av delast fritt. I Noreg tilrår Forskingsrådet å dele data, men mange er usikre på korleis ein gjer det.

Nå er det tid for lokale forhandlinger. Ikke vær beskjeden, er rådet fra tillitsvalgte.

Det vil komme en bølge med akademiske flyktninger, sier tyrkisk forsker. UiO har allerede fått henvendelser fra tyrkiske akademikere om å få arbeidsopphold.

Flere tusen tidsskrift verden over er ikke til å stole på. Forslagshus i India, Kina og Midtøsten står bak mange av dem.

Staten snudde to uker før saken skulle opp i retten.

Organisasjonane er blitt einige med Riksarkivaren om ny organisasjonsstruktur.

Pengane er ikkje det viktigaste argumentet for å få norske forskarar til å delta i EU-prosjekt, meiner leiaren av NTNUs Brussel-kontor.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Ny policy for rekruttering til forskning stiller strengere krav til arbeidsgiverne.

– Dette er den nye normalen.

Den ubundne forskinga blir taparen dersom regjeringa står fast på å leggje ned NIBIOs forskingsstasjon på Kvithamar.

Forskingsstasjon blir nedlagt mot faglege og økonomiske vurderingar. Dei tilsette fortvilar.

Vestlandskabalen er vedtatt. Samtidig bevilges flere millioner kroner til fusjonsarbeidet.

Enklere regler kan bidra til å få bukt med de mest omfattende bruddene på forskningsetikken, mener professor Gunnar Hartvigsen.

Forskningsetikken kan ikke gjemmes bort i lange dokumenter som få leser og færre husker. Fram for tabloidisering av forskningsetikken!

Går fra direktørjobb i Folkehelseinstituttet til ansvaret for 8,5 milliarder forskningskroner.

Offentleg finansiert forsking skal som førsteval bli publisert i opne tidsskrift. Det meiner arbeidsgruppa som foreslår nasjonale retningsliner for open tilgang til forsking.

Ansatte frykter nedleggelse av film- og fjernsynsvitenskap på Høgskolen i Lillehammer. – Høyskolen er selv skyld i studentfallet, sier førsteamanuensis Audun Engelstad.