Indikatorrapporten for det norske forskingssystemet viser at norsk forsking går så det susar. Men viktige spørsmål lurer bakom tala.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Noreg og Sverige utpeikar seg som føregangsland når det gjeld å satse på universiteta, viser ny rapport.

Forskarar bør fordele forskingsmidlane sjølve, meiner to forskarar frå Nederland og Belgia. Kanskje blir forslaget deira prøvd ut i praksis.

Bokanmeldelser

Skolepolitisk strateg i grundig, men lite levende portrett.

Kronikk

Museer rommer hav av kunnskap, som bør gjøres tilgjengelig. Hvordan kan kvaliteten på forskningen sikres?

Debatt

Den frie, selvstendige forskningen er en av bærebjelkene i det liberale demokratiet.

Notiser

Kan Oxford snart bli å finne i et land nær deg?

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Høgskolen i Oslo og Akershus reagerer på at deres studenter gir færre kroner i kassa enn studentene ved Universitetet i Oslo.

Men flere utfordringer står fortsatt uløst. Rektorene ved de tre største universitetene reagerer på statsbudsjettet for 2017.

– Det er stort behov for istandsetting av museumsanlegg, sier kulturministeren.

Regjeringa løyver 555 millionar kroner til oppfølgjing av langtidsplanen for forsking i 2017.

Endringene er så store at de blir faset inn over to år.

Elles vert det med praten, meiner tilsette.

Vi kan ikkje ha andre standardar for forskarar i musea.

Kunnskapsmonopol kan pervertere fagkunnskapen. Det kan tusen sprikande forskingsrapportar frå ulike miljø òg gjere.

Å eige det nyaste utstyret kan ha alt å seie for eit forskingsmiljø, men kampen om pengane er hard.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Universiteter og høyskoler blir strømlinjeformet uten at meningene til de faglig ansatte skal skape sand i maskineriet, skriver professor Kai A. Olsen.

Den frie, selvstendige forskningen er en av bærebjelkene i det liberale demokratiet.

Kanskje vi bør kritiseres for manglende engasjement i utforming av medarbeiderundersøkelsen, skriver rektor Hallgeir Gammelsæter.

Å skape tydelige karriereveier er essensielt dersom forskningskarrieren skal være attraktiv også for generasjon prestasjon.

Spørsmålet om ulv i Norge har kastet forskningsmiljøer og politikere inn i en amper konflikt.

Få akademikarar engasjerer seg i fusjonsdebatten. Dei er heller opptekne av å stige i gradene, meiner professorar.

Oppdrettsnæringen utfordrer med eget forskernettverk.

Er problemet at ein generasjon nye forskarar ikkje lærer å skrive, eller at kommunikasjonsrådgivarar har andre motiv enn å fremje forskinga?

Medarbeiderundersøkelser rigges så ledelsen ikke skal få kritiske tilbakemeldinger.

– Vi har på ingen måte vært gode nok på å være profesjonelle arbeidsgivere, sier rektor Dag Rune Olsen.