Sidan 2005 har me fått fem nye universitetet og tusen fleire professorar. Kvifor blir då korkje forsking eller undervising betre?

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Utdanningshistoriker Kim Helsvig mener regjeringens ønske om å utrede foretaksmodell for universiteter og høyskoler er en omkamp fra 2003. Da ble det krisestemning i norske universitetsmiljøer.

Norske forskere publiserer mer enn sine danske kollegaer, men ut over det slår Danmark Norge på mange av OECDs forskningsindikatorer.

Over 63 milliarder kroner ble brukt på forskning og utvikling i 2016.

Bokanmeldelser

Bli med på en opplevelsesrik tur gjennom norsk sykkelhistorie!

Kronikk

En ny UNESCO-anbefaling understreker forskeres frihet og ansvar. Den bør alle forskere gjøre seg kjent med, skriver Hans Morten Haugen.

Debatt

Sidan 2005 har me fått fem nye universitetet og tusen fleire professorar. Kvifor blir då korkje forsking eller undervising betre?

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Forskerforbundet bør forvalte sine inntekter fornuftig og edruelig, skriver generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø åpner for at bare de universitetene som vil det, blir omorganisert når regjeringen skal vurdere statens eierskap.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har søkt om to nye doktorgradsprogram. Rektor Berit Rokne sier at universitetsstatus er målet.

NIFU-direktør Sveinung Skule mener flere stipendiatstillinger bør flyttes til blant annet næringslivet, hvor det er større mulighet for fast stilling.

Det har kommet flere varsel til universitetene etter metoo. UiT har mottatt 18 varsler. UiB 16.

Religiøse ledere fra ulike trossamfunn skal kunne få utdanning ved Universitetet i Oslo, som satser spesielt på islamsk teologi.

Andelen midlertidige ansatte ved landets universiteter og høyskoler sto bom stille fra 2016 til 2017. Forsker Ingrid Lossius Falkum mener det haster å få tallet ned.

Jobber vitenskapelig ansatte så mye ut over normalarbeidsdagen at det tilsvarer sosial dumping? spør Gudmund Dalsbø fra UiO.

– Forslaget fra ekspertutvalget for regionreformen er i realiteten en reversering av museumsreformen og utviklingen i museene de siste 15 årene der sterke konsoliderte museer har løftet museene i hele Norge.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Gang på gang har jeg sett at uholdbare, irrelevante kommentarer synes å ha ført til lav poengtildeling i prosjektevalueringer, skriver Leiv K. Sydnes.

Arbeiderpartiets forslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter blir ikke behandlet i Stortinget nå, fordi det allerede ble tatt opp i budsjettet.

Historier fra medieoffentligheten i en omfattende bok som kanskje burde loddet litt dypere.

Ved å la professorer undervise og veilede også etter fylte 70 kan man oppnå mer faglig kontinuitet, skriver Knut Bjørlykke.

Aldri før har så mange gått av med pensjon i akademia som nå. De yngre forskerne har likevel ikke trukket lykkeloddet.

Men jeg liker ikke å skrive med sjangerpolitiet på skulderen og bli tvunget inn i «riktige» akademiske skrivemåter, fremholder kronikkskribenten.

Senterpartiet etterlyser ei evaluering av statarkiva. Men kulturminister Trine Skei Grande vil ikkje overprøve Riksarkivaren.

– Å gøyme bort artiklar verkar berre dumt. Eg er overraska over at slike saker i det heile kjem opp, seier professor Olav Torvund.

Det er bemerkelsesverdig at andelen kvinner har gått ned eller stått stille ved noen fakulteter, skriver Gry Brandser og Sevil Sümer i dette svaret til Svein Sundby.

Forskningsminister Iselin Nybø mener det vil ta tid å endre tilknytningen mellom staten og universiteter og høyskoler.