Framtidsbilder

Framtidsbilder

Science fiction åpner rom der vitenskapen ikke begrenses av eksisterende dogmer.Les mer »
.
Vil fortsette å styrke forskningen

Statsbudsjettet 2016:

Vil fortsette å styrke forskningen

Kunnskapsministeren sliter med å få alle statsrådskollegene til å satse på forskning. - Vi er ikke ferdig med vårt taktskifte, sier Torbjørn Røe Isaksen.Les mer »
.
Åpne kontorlandskap eller cellekontorer?

KRONIKK

Åpne kontorlandskap eller cellekontorer?

Arkitektene er for sterke i troen på at arkitektur former våre arbeidsvaner på en god måte, mener kronikkforfatteren.Les mer »
.
Meir til museumsbygg

Statsbudsjett 2016:

Meir til museumsbygg

Mange får pengar til bygg, men musea får ikkje kompensert for lønns- og prisvekst.Les mer »
.
Når viktig forskningsmål i 2016

Statsbudsjettet 2016:

Når viktig forskningsmål i 2016

Statsbudsjettet legger opp til at Norge skal bruke 1 prosent av BNP på offentlig finansiert forskning. - Dette er et sterkt forskningsbudsjett, konkluderer Forskningsrådet.Les mer »
.
Sikter mot akilleshælen i norsk integreringspolitikk

Sikter mot akilleshælen i norsk integreringspolitikk

Hvor bør en flyktning med doktorgrad bosettes? Hvordan beviser man kompetanse uten eksamenspapirer? Svarene kan vise vei mot vellykket integrering, mener Nokut.
.
Bevilger mer til fusjonsarbeid

Statsbudsjettet 2016:

Bevilger mer til fusjonsarbeid

Regjeringen vil gi mer penger til de omfattende sammenslåingene av universiteter og høyskoler. Men langt ifra nok, advarer universitetsledere.Les mer »
.
- Et godt kunnskapsbudsjett

Statsbudsjettet 2016:

- Et godt kunnskapsbudsjett

Men Forskerforbundet er bekymret for arbeidsvilkårene til norske forskere.Les mer »
.
Universitetene beholder basisbevilgningen

Statsbudsjettet 2016:

Universitetene beholder basisbevilgningen

Men de resultatbaserte insentivene for universiteter og høyskoler blir endret.Les mer »
.
Forskningsbudsjettet øker med 2,1 milliarder

Statsbudsjettet 2016:

Forskningsbudsjettet øker med 2,1 milliarder

Budsjettøkningen for 2016 tilsvarer en realvekst på 4,1 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet.Les mer »
.
Stor spenning om finansiering

Statsbudsjettet 2016:

Stor spenning om finansiering

Mer av pengestrømmen til universitetene og høyskolene skal bli resultatbasert.Les mer »
.
- Nasjonalbiblioteket må ta større ansvar

- Nasjonalbiblioteket må ta større ansvar

Nasjonalbibliotekaren tek ikkje nok ansvar for fag- og forskingsbiblioteka, meiner bibliotekdirektør.Les mer »
.
Hardt press på tillitsvalde

Hardt press på tillitsvalde

Somme meiner dei er for ettergivande. Andre synest dei er for tøffe. Å vere tillitsvald ved fusjonar er krevjande.Les mer »
.
Fragmentert norsk kvinnehistorie

Fragmentert norsk kvinnehistorie

Alle de andre nordiske landene har det. Sverige fikk sitt allerede i 1958. Bare Norge står uten et nasjonalt kvinnehistorisk arkiv.Les mer »
.

Notiser

Student tapte i høyesterett

Student tapte i høyesterett

Utestengingen av jusstudenten som ble tatt for fusk, var gyldig.Les mer »
.
Røkke vil gi master- og doktorgradstipend

Røkke vil gi master- og doktorgradstipend

Les mer »
.
Dette er årets museum

Dette er årets museum

Les mer »
.
Universitetets første kvinnelige rektor

Universitetets første kvinnelige rektor

Bryter rekken av menn siden år 1230.Les mer »
.
Vil gi utdanning til flyktninger

Vil gi utdanning til flyktninger

Gresk universitet vil åpne dørene.Les mer »
.

Last ned PDF av bladet

Hastverk og latskap - 7/2015
.
Raser over ny universitets- og høyskolelov

Raser over ny universitets- og høyskolelov

- Forskerne umyndiggjøres, sier professor Kristian Gundersen. - Kunnskapsdepartementet opptrer arrogant, mener Forskerforbundet.
.
Hadde dårlig tid med ny lov

Hadde dårlig tid med ny lov

Kunnskapsdepartementet vurderer å fjerne en endring i den nye universitets- og høyskoleloven om kritikken blir sterk nok.
.
Ga Stortinget klar beskjed

Ga Stortinget klar beskjed

Det gikk friskt for seg da politikerne mottok underskriftene for demokratisk valgt ledelse ved universiteter og høyskoler.
.
- Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler

OPPROP

- Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler

Les oppropet blant universitets- og høyskoleansatte til støtte for demokratisk valgt ledelse.
.

Eldre saker

Hardt press på tillitsvalde

Hardt press på tillitsvalde

Somme meiner dei er for ettergivande. Andre synest dei er for tøffe. Å vere tillitsvald ved fusjonar er krevjande.
.
Utdanningsdugnad for flyktninger

Utdanningsdugnad for flyktninger

Universitetet i Oslo vil bistå flyktninger som vil bruke eller fullføre utdanningen sin i Norge.
.
- Fusjon vil gje betre bibliotektenester

- Fusjon vil gje betre bibliotektenester

Universitetsbibliotekarane i Gjøvik ser fram til å bli del av NTNU. Der ventar eit større fagmiljø.
.
Ansatte ville utsette fusjonsvedtak

Ansatte ville utsette fusjonsvedtak

Men styrene banket igjennom fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland.
.
Vil bruke loven mot midlertidighet

Vil bruke loven mot midlertidighet

Forskerforbundet ønsker endringer i tjenestemannsloven for å få bukt med høy bruk av midlertidige stillinger.
.
- Krevende for NTNU

Kunnskapsdepartementet:

- Krevende for NTNU

Regjeringen lover å presentere fremdriftsplanen for NTNUs flytting så raskt som mulig.
.
Ragnhild Lied kan bli Unios nye leder

Ragnhild Lied kan bli Unios nye leder

Lederen av Utdanningsforbundet vil ta over etter Anders Folkestad.
.
- Vi forsker ikke i et vakuum

- Vi forsker ikke i et vakuum

- Vi er nødt til å formidle hvor betydningsfull forskningen er for samfunnet vårt, sier Guro Lind. Hun er den første til å lede Akademiet for yngre forskere.
.
- Overveldende respons for ungt akademi

- Overveldende respons for ungt akademi

Interessen for en plass i det nyopprettede Akademiet for yngre forskere har vært større enn da Sverige og Danmark opprettet tilsvarende organisasjoner.
.
Mener HiOA og UiO bør fusjonere

Mener HiOA og UiO bør fusjonere

Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker universitetstatus, men bør heller slå seg sammen med Universitetet i Oslo, mener rektor.
.
Frykter strengere vilkår for forskningstermin

Frykter strengere vilkår for forskningstermin

Forskerforbundet mener Universitetet i Bergen nedprioriterer forskning i nytt forslag.
.
Folkestad går av

Folkestad går av

Unio-lederen gir seg etter 14 år.
.
Skal kartlegge midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler

Skal kartlegge midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler

.
Åpnet ni nye SFI-sentre

Åpnet ni nye SFI-sentre

NTNU-tung åpning av nye sentre for forskningsdrevet innovasjon.
.
Skyldes dårlig forskning hastverk og latskap?

DEBATT

Skyldes dårlig forskning hastverk og latskap?

Snakk heller om tidspress og belønningssystemer, skriver professor Torill Christine Lindstrøm, som mener universiteter og høyskoler får det de ber om.
.
En vandrehistorie om en vandrehistorie

DEBATT

En vandrehistorie om en vandrehistorie

Eksemplet med spinat er ikke et godt eksempel på en akademisk myte, mener ernæringsprofessor.
.
- Isaksen kan bli byttet ut

- Isaksen kan bli byttet ut

Hvem som skal lede Kunnskapsdepartementet kan være usikkert etter kommunevalget.
.
Forskere vant mot PST

Forskere vant mot PST

PST mente to utviste forskere utgjorde en sikkerhetstrussel. Oslo tingrett er uenig.
.
Vil bytte hele styret

Vil bytte hele styret

Forskerforbundets leder får fortsette, men resten av forbundets hovedstyre blir byttet ut i valgkomiteens innstilling.
.
Her er valgkomiteens liste

Disse kan få styre Forskerforbundet

Se kandidatene til Forskerforbundets hovedstyre.
.
Copyright © 2015 Forskerforum

 

REDAKTØR: Kjetil A. Brottveit    UTGIVER: Forskerforbundet    KONTAKT OG INFORMASJON: Om redaksjonen
 
 
.
.