Det er ikke seksuell trakassering som er årsaken til at professor Nils Rune Langeland blir forsøkt oppsagt, sier hans advokat.

Den mest internasjonalt anerkjente SSB-forskeren, Rolf Aaberge, sier til VG at det ikke er forsvarlig å bruke Erling Holmøys innvandringsregnskap som som grunnlag for politiske beslutninger.

Morten Fosaas (33) leverte aldri doktoravhandlingen. – Det eneste jeg ville kvalifisert meg til, var en ny fase med uforutsigbarhet og usikkerhet.

Den UiO-ansatte skal blant annet ha fått slengt apelyder etter seg. Universitetet gjorde ikke nok for å stoppe rasismen, fastslår likestillings- og diskrimineringsombudet.

Bokanmeldelser

Poengene stiger frem, men senkes ned av hverandre.

Kronikk

Kjønnsbalansen kommer ikke av seg selv når det bare er nok kvinner å ta av, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

I kunnskapssektoren skjer det nå store omstillinger i høy fart. Det er klart at vi trenger en fagforeningsleder med fagforeningserfaring når Forskerforbundet skal velge leder denne gangen, skriver Marit Eriksen.

Notiser

– Dagens krav til undervisningskompetanse for professorer er for vage, sier professor Anne Borg.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

NTNU har lenge brukt jentepoeng for å få jenter til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha guttepoeng på jentedominerte fag.

Langeland svarer med å varsle rettssak.

Forskerlivet ble for ensomt og utrygt for Morten Fosaas (33). Forskerforbundet er redd for at akademia skal tape konkurransen om talentene.

Andreas Bullen var en stjernestudent som vant priser for doktoravhandlingen sin. Men å bli forsker var utelukket.

Kunnskapsministeren lover høyt trykk på bedre forskerkarrierene, men lemper mye av ansvaret over på universitetene og høyskolene.

Allerede i dag løser universiteter og høyskoler rekrutteringsproblemene med utenlandske forskere, sier NIFU-direktør Sveinung Skule.

Hvordan går det med omstillingen til kunnskapssamfunnet hvis færre vil bli forskere?

Nye program for beredskap og datatryggleik, og hundre nye rekrutteringsstillingar, er mellom forslaga i Arbeidarpartiet sitt alternative statsbudsjett.

Christine Meyer opplevde at hun fikk et uanstendig forslag fra en toppbyråkrat i Finansdepartementet, skriver VG.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

SSB-sjef Christine Meyer har signert sluttavtalen med Finansdepartementet. Men debatten om SSBs fremtid fortsetter.

Det sier finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse.

SSB-sjef Christine Meyer kom med krass kritikk av Siv Jensen og Finansdepartementet.

Møtet ble avlyst. – Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller mottatt noen varsel om oppsigelse, sa SSB-sjefen til pressen.

Det melder Aftenposten og NRK. – Har forståelse for det, sier tillitsvalgt.

Stor idéhistorisk takhøyde i en leken bok om antikkens mange former

– Vi får tilbakemeldinger på at det begynner å gå utover helsen til folk, heter det i et brev som Aftenposten har fått tilgang til.

– Noen konspirasjonsteorier er skadelige, sier Asbjørn Dyrendal.

– Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB, sier Christine Meyer.

Etter NTNU-fusjonen føler man seg satt 10 år tilbake i tid.