– Tittelen er ikke særlig bra for å motivere flere menn til å ta denne utdanningen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Hva med «folkehelsesykepleier» istedet?

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

I Tyskland og Finland har institusjonane sagt nei til dyre og lukka abonnementsavtalar med dei store forlaga. Denne hausten står slaget i Noreg om open tilgang

Vi vedgår at vi skulle vært mer presise, men slurver ikke med fakta for å overdrive kvinners underrepresentasjon.

Nå kommer #metoo også til universitetene og høyskolene. – Man er veldig sårbar som ung forsker eller student, sier initiativtaker til #metooakademia.

Bokanmeldelser

Presis innsikt i grunnlaget for lønnspolitikken.

Kronikk

Kjønnsbalansen kommer ikke av seg selv når det bare er nok kvinner å ta av, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Internasjonalisering har på mange måter beriket våre fag, skriver Vigdis Ystad, som mener lederen i Forskerforbundet har misforstått henne.

Notiser

– Dagens krav til undervisningskompetanse for professorer er for vage, sier professor Anne Borg.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Bli med på en opplevelsesrik tur gjennom norsk sykkelhistorie!

Hvordan ledelsen ved institusjonen sikrer at medarbeiderne blir hørt, er opp til institusjonen selv, skriver Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Likestilling i akademia er et viktig mål, men det tjener ikke saken å bygge argumentene på et upresist statistisk grunnlag, skriver Silje Bringsrud Fekjær.

Jeg oppfordrer Forskningsrådet til en time-out for BALANSE for å bringe 158 millioner-kroners-programmet på rett spor.

Dei stolne vikingskattane i Bergen er uerstattelege for museet, men nær verdilause på den opne marknaden.

Staten må oppføre bygg som tilrettelegger for god forskning og undervisning. Det skjer ikke hvis Statsbygg ikke lytter til de ansatte, skriver Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Det er åpenbart at det mest produktive ikke er å ha kontoret i en trillekoffert, skriver høyskolelektor Torstein Dahle.

Hvis angrepet hadde lyktes, kunne hackerne fått mulighet til å manipulere forskningsrapporter.

Staten vil ha flere åpne kontorlandskap, uten faste plasser. Det får forskere til å miste nattesøvnen.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Retningsliner som oppmodar om å vurdere forskarar på bakgrunn av forskingskvalitet i staden for kva tidsskrift dei publiserer i, blir ikkje brukte av norske institusjonar.

Historieprofessor ved Universitetet i Stavanger Nils Rune Langeland vil ikke godta avskjedigelsen, men klager til Kunnskapsdepartementet.

Flere universiteter og høyskoler planlegger å kvotere menn til kvinnedominerte studier. – Kvotering fungerer dårlig, sier forsker og kommentator Asle Toje.

Nå blir det lov å gi menn særbehandling på kvinnedominerte studier. Det kan bli lettere for menn å komme inn på utdanninger som medisin, odontologi og psykologi.

Alle innplasseringer av ansatte i en ny organisasjon skal reverseres.

De borgerlige partiene har blitt enige om en nasjonal lærernorm. Men er det nok lærere å ta av?

Dette betyr budsjettavtalen for forskning og høyere utdanning.

– Gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Christine Meyer om Siv Jensens svar til Stortinget.

Slik svarer Siv Jensen Stortinget i SSB-saken.

Det er ikke seksuell trakassering som er årsaken til at professor Nils Rune Langeland blir forsøkt oppsagt, sier hans advokat.