- Uhøyrd forskjellsbehandling ved NTNU

- Uhøyrd forskjellsbehandling ved NTNU

Ved same instituttet ved NTNU har dei tilsette svært ulik tid til forsking. - Dårleg personalpolitikk, seier klubbleiar.Les mer »
.
- Forskere må dele data

- Forskere må dele data

Når forskere blir bedt om å dele sine data, stiller mange spørsmålet «what's in it for me?» Forståelig eller har de misforstått poenget?Les mer »
.
Krever åpenhet av professorer

Krever åpenhet av professorer

NHH vil offentliggjøre ansattes eksterne oppdrag.Les mer »
.
Professorer misfornøyd med Finlands utdanningspolitikk

Professorer misfornøyd med Finlands utdanningspolitikk

- Professorene har rett, sier utdanningsministeren.Les mer »
.
Flere vil bli sykepleier

Flere vil bli sykepleier

Søknadstallene til høyere utdanning viser endringer i studievalg. Sjekk de mest populære studiene her:Les mer »
.
Løft for samfunnet

Løft for samfunnet

Forskarane skal løyse dei store samfunnsutfordringane, som eldrebølgja. Då trengst ein annan forskingspolitikk.
.
Mener UiO svikter renholderne

Mener UiO svikter renholderne

Anklager universitetet for ikke å følge opp arbeidsvilkårene til eksternt ansatt renholdspersonale.Les mer »
.
Fra UiO til Forskningsrådet?

Fra UiO til Forskningsrådet?

Rektor Ole Petter Ottersen har søkt toppstillingen i Norges forskningsråd.Les mer »
.
EU satsar på datadeling

EU satsar på datadeling

Dei største hindringane for deling og gjenbruk av forskingsdata er sosiale, ikkje teknologiske. Det viser arbeidet med ei europeisk skyteneste for forskingsdata.Les mer »
.
Grønt lys for Riksarkivaren

Grønt lys for Riksarkivaren

I går gav Stortinget klarsignal til Riksarkivaren om å halde fram med omorganiseringa av Arkivverket.Les mer »
.
- Komplekst å arbeide med mangfald

- Komplekst å arbeide med mangfald

Ein mogleg måte institusjonane kan handtere mangfaldsarbeid på, er å bruke verktøy som hjelper dei til å tenkje kritisk om eigne avgjerder.Les mer »
.
Kunnskapsdepartementet fordeler fusjonsmidlar

Kunnskaps-departementet fordeler fusjonsmidlar

Dei fire institusjonane som fusjonerte frå 1. januar i år, får no 110 millionar kroner på deling for å gjennomføre fusjonane.Les mer »
.
Innvandrarar vil ha likebehandling

Innvandrarar vil ha likebehandling

Innvandrarar i akademia vil helst ikkje bli sett på som innvandrarar. Det er eit dilemma for mangfaldsarbeidet ved institusjonane.Les mer »
.
- Lønsoppgjeret må verdsetje utdanning

- Lønsoppgjeret må verdsetje utdanning

Tysdag starta lønsforhandlingane i staten. Forskerforbundets leiar Petter Aaslestad er forhandlingsleiar for Unio stat.Les mer »
.

Last ned PDF av bladet

Løft for samfunnet - 4/2016
.
Få kvinner på toppen

Få kvinner på toppen

Er ikke kvinner gode nok til å få midler fra Forskningsrådets Toppforsk-satsning?
.
Kjønn og kunnskap

DEBATT

Kjønn og kunnskap

Kjønnsperspektiv på nye forskningsfelt tjener kunnskapsutviklingen, mener Jesper Simonsen i Forskningsrådet.
.
Hvor er kvinnene?

Hvor er kvinnene?

Forskningsstiftelse anklages for å prioritere menn.
.
Kjønnsforskning på tvers

DEBATT

Kjønnsforskning på tvers

Kjønnsperspektiver skal inn i alle Forskningsråd-programmer. Fire senterledere spør: Hvordan skal dette gå til?
.

Eldre saker

Arkiv er politikk

DEBATT

Arkiv er politikk

Framlegget til omorganisering av Arkivverket kjem til feil tid. Det føreskriv feil medisin til feil pasient.
.
Stenger for ph.d.-søknader frå musea

Stenger for ph.d.-søknader frå musea

Pågangen frå museum som søkjer offentleg sektor-ph.d. er no så stor at Forskingsrådet ikkje tek imot fleire søknader.
.
To grøfter å falle i

DEBATT

To grøfter å falle i

«Fagidioti» er like uheldig for ein lærar som mangel på fagkunnskap.
.
Uvisst om vitskaplege høgskular

Uvisst om vitskaplege høgskular

- Veit regjeringa eigentleg kva dei vil med dei vitskaplege høgskulane, spør rektor ved Noregs idrettshøgskule, Kari Bø.
.
Student vart medlem nr. 20 000

Student vart medlem nr. 20 000

Forskerforbundet har sett ny medlemsrekord. Medlem nummer 20 000 er student.
.
Mer enn forelesninger

DEBATT

Mer enn forelesninger

Læring skjer i studentenes tid, gjennom de aktiviteter de på egen hånd eller sammen med andre engasjerer seg i.
.
 Forsvarar førelesinga

Forsvarar førelesinga

- Studentane lærer av førelesingar, det ser vi på eksamen, seier Thomas Hylland Eriksen.
.
Må tenkje nytt om vurdering av forsking

Må tenkje nytt om vurdering av forsking

Open tilgang til forsking føreset nye måtar å evaluere forskarar på. Det var eitt av dei tydelege signala frå ein europeisk konferanse om open tilgang denne veka.
.
Overdreven tro på formaliteter

DEBATT

Overdreven tro på formaliteter

Hvordan kan undervisningen bli bedre? Et nasjonalt krav om formell pedagogisk utdanning er ikke veien å gå.
.
- Har kjøpt forslaget til Riksarkivaren

- Har kjøpt forslaget til Riksarkivaren

- Vedtaket i familie- og kulturkomiteen gjev klarsignal for omorganisering av Arkivverket, seier Kjersti Toppe (Sp).
.
Ph.d.-kandidater nektes dagpenger

Ph.d.-kandidater nektes dagpenger

Arbeidsledige får ikke jobbe med doktorgraden sin på fritiden. - Uforståelig og urimelig, sier Forskerforbundet.
.
Åleine enn så lenge

Åleine enn så lenge

Høgskulane i Volda og Molde står begge utan fusjonspartnarar. Volda trivst med det, Molde vil helst til NTNU.
.
- Kan gå ut over studentene

- Kan gå ut over studentene

Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen frykter at ansatte kjøres for hardt i vestlandsfusjonen.
.
Løft for samfunnet

Løft for samfunnet

Forskarane skal løyse dei store samfunnsutfordringane, som eldrebølgja. Då trengst ein annan forskingspolitikk.
.
Fyndordet internasjonalisering

KRONIKK

Fyndordet internasjonalisering

Internasjonalisering fremstår nærmest som et kvalitetstrekk i seg selv, skriver kronikkforfatterne, som etterlyser kritisk sans i bruken av begrepet.
.
Forskarane treng gulrøter

Vil lage insentiv til open publisering

Noreg skal vere eit føregangsland for open tilgang til forsking, har regjeringa bestemt. Snart kjem forslag til nasjonale retningsliner for institusjonane.
.
- Kommersialisering går ut over tilliten

- Kommersialisering går ut over tilliten

Når det går opp for folk at forskarar har private økonomiske interesser knytt til forskinga si, vil samfunnet sin tillit til forskarar lide, trur professor emeritus Svein Sjøberg.
.
Nytt teljekantsystem frå no

Nytt teljekantsystem frå no

I dag går fristen ut for å rapportere inn forskingspublikasjonar for 2015. Samtidig blir endringane i teljekantsystemet innført.
.
Forskerforum legg om til engelsk

Forskerforum legg om til engelsk

Lesarmisnøye med nynorsk i Forskerforum. - Svaret er engelsk, ikkje bokmål, seier redaktør Kjetil A. Brottveit.
.
NTNU og UiB på plass i Tokyo

NTNU og UiB på plass i Tokyo

I dag opnar NTNU og Universitetet i Bergen sitt felles Tokyo-kontor. Målet er å auke forskings- og utdanningssamarbeidet med Japan.
.
Copyright © 2016 Forskerforum

 

REDAKTØR: Kjetil A. Brottveit    UTGIVER: Forskerforbundet    KONTAKT OG INFORMASJON: Om redaksjonen
 
 
.
.