EU er i ferd med å utvikle eit rammeverk for å gje utteljing til forskarar som publiserer forskinga si med open tilgang.

UH-sektoren venter utålmodig på en plan for hvordan etterslepet i bygningsvedlikehold skal håndteres.

Effektiviseringskuttene ved landets universiteter rammer forskningen og utdanningen, advarer rektorer. En femtiøring per hundrelapp, er et mildt krav, svarer regjeringen.

Regjeringens forskningsbudsjett for 2018 innebærer en realnedgang på 1,7 prosent.

Bokanmeldelser

Analytisk sprengkraft med politisk slagside om fattig og rik i Oslo.

Kronikk

Fagmiljøene lokalt må i hovedsak realisere målene i humaniorameldingen. Dette gir mange gode muligheter. Faren er at ansvaret pulveriseres, skriver Terje Lohndal.

Debatt

Jeg har sjelden sett journalistikk som har gitt meg flere eksempler på feil metodebruk enn NRKs faktasjekk-program Detektor, skriver Oddveig Storstad.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Staten bør bruke en større del av BNP til forskning, mener Forskningsrådet.

UiB ønsker satsning innen de marine fagene, mens UiO mener det er en stor dag for kunnskapsnasjonen Norge.

Forskerforbundet mener administrasjonskuttene ved institusjonene går ut over kvalitetene på forskning og undervisning.

Oljeforskingsavtalen mellom Universitetet i Bergen og Statoil skal reforhandlast. Tilsette og studentar krev openheit om forhandlingane.

Velskrevet bok som kontrasterer historiske trekk ved norsk og global kristendom.

Om vi ikke kan hjelpe alle, viser denne edruelige og lærerike boka i alle fall hvem vi burde ta imot.

Møt medlemmene av Stortingets nye utdannings- og forskningskomité.

Skal den høgare utdanninga verte betre, må det verte meir attraktivt å satse på undervising. Då spelar den gløymde stillingskategorien førstelektor ei nøkkelrolle, meiner innleggsskrivarane.

Museumsforbundet reagerer på det de mener er et elitistisk syn på museumssektoren.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Forskarar som kryssar landegrenser, blir sitert 40 prosent meir enn forskarar som held seg heime, viser ny oversikt.

NKI Nettstudier brøt personopplysningsloven da sensitiv informasjon om studenter ble tilgjengelig på nettet. – Et svært alvorlig brudd, som krever en konsekvens, sier Datatilsynet.

Internasjonalisering har på mange måter beriket våre fag, skriver Vigdis Ystad, som mener lederen i Forskerforbundet har misforstått henne.

Det er på høg tid å gå laus på dysfunksjonane i forskingssystemet.

– Eg har aldri forstått kvifor norske styresmakter ikkje har ein vitskapleg rådgjevingsmekanisme, seier leiar i organisasjonen for vitskapsrådgjevarar, Sir Peter Gluckman.

Han svartelister useriøse tidsskrifter. Den svenske bioetikeren Stefan Eriksson vil at andre skal gjøre det samme.

Målt i antallet siteringer har tidsskriftene et klart hierarki: Nivå 2-tidskrifter siteres mest, mens tidsskrifter med åpen tilgang ligger lavt.

– Vi har studenter og ansatte fra hele verden. Det kan ikke være slik at de risikerer å bli kontrollert når de går på gata, sier UiB-ansatt.

Forskarar har mange grunnar til å ligge unna politikk. Men nokre greier ikkje la vere.

Universiteter og høyskoler gir råd i krisesituasjoner til studenter og ansatte.