Formaterer framtida

Formaterer framtida

Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Et norsk designbyrå jobber med å presentere forskning i nye former.Les mer »
.
Universitetsmuseum i skvis

Universitetsmuseum i skvis

- Gåveforsterkingsordninga er berre eitt døme på korleis universitetsmusea fell utanfor, seier museumsdirektør ved UiO.Les mer »
.
Forskningsformidlingens tre utfordringer

Formidlingens tre utfordringer

Nye medier utfordrer og skaper nye muligheter for hvordan vi utvikler og kommuniserer om kunnskap, skriver Per Hetland.Les mer »
.
Ønskjer teljekantar for musea

Ønskjer teljekantar for musea

Tal på besøk og objekt i samlingane bør gje musea meir pengar, meiner direktør.Les mer »
.
Meir forskingstid til dei beste

Meir forskingstid til dei beste

- Universiteta vil bevege seg i retning av høgskolane når det gjeld tid til forsking, uavhengig av nye fusjonar, seier leiinga ved NTNU.Les mer »
.
Dei gode ideane

Det finst ei oppskrift for gode idear

Dei kan kome når du minst ventar det. Men dei kjem sjeldan åleine.
.
Frykter ulovlig kunnskapsoverføring

Frykter ulovlig kunnskapsoverføring

Hvilken forskning skal studenter og forskere fra sanksjonerte land ha tilgang til? Kunnskap må behandles som håndfast teknologi, mener Politiets sikkerhetstjeneste.Les mer »
.
Hvor god er en norsk master?

Hvor god er en norsk master?

Eksamenspress, læringstrykk og nærhet til forskning kan bli nye tellekanter når Nokut skal sammenligne norske mastergrader med utlandet.Les mer »
.
- Studentar sluttar av einsemd

- Studentar sluttar av einsemd

Framleis hoppar rekordmange norske studentar av studia. - Gje dei lyst til å bli verande på campus etter skuletid, tilrår rådgjevar Harald Åge Sæthre, som har skrive bok om problemet.Les mer »
.
Varsler 8 prosent forskningskutt

Varsler 8 prosent forskningskutt

Kutt i EUs forskningsprogram Horisont 2020 øker konkurransen om forskningsmidlene, også for norske forskere.Les mer »
.
Kvinner taper på innsteg

Kvinner taper på innsteg

Regjeringen får kritikk for å innføre forskerstilling som i større grad gagner menn enn kvinner.Les mer »
.
Vil at forskingsformidling skal løne seg

Vil at forskingsformidling skal løne seg

Forskingsrådet fryktar at forskingsmiljø vil nedprioritere formidling og innovasjon utan betre insentivordningar.Les mer »
.
- Vi er ikke gode nok på å gi folk muligheter

- Vi er ikke gode nok på å gi folk muligheter

Veien til en forskerkarriere er for A4, mener statsminister Erna Solberg.Les mer »
.
Flest menn vil bli rektor

Flest menn vil bli rektor

Det siste halvåret har det blitt utlyst fem rektorstillinger ved landets høyskoler. Få kvinner har søkt.Les mer »
.

Last ned PDF av bladet

Formaterer framtida - 3/2015
.

Eldre saker

Frikjent for forskningsjuks

Frikjent for forskningsjuks

Professor Bente Klarlund Pedersen frikjent i retten. Vitenskapelig uredelighetsutvalg må betale 400 000 i omkostninger.
.
Aspaker overtar Kunnskapsdepartementet

Aspaker blir vikar for Isaksen

Fiskeriministeren blir settestatsråd i Torbjørn Røe Isaksens foreldrepermisjon.
.
Kan bli nulloppgjør

Kan bli nulloppgjør

Store grupper kan stå uten lønnstillegg i 2015. LO vil heller satse på lavtlønnede.
.
- Myndighetene detaljstyrer

- Myndighetene detaljstyrer

Den danske staten får flengende kritikk for styringen av utdanningssystemet.
.
- Vi trenger fremtidsrettet fiskeforskning

DEBATT

- Vi trenger fremtidsrettet fiskeforskning

Antallet dyreforsøk øker til tross for et klart politisk ønske om at bruk av dyr i forskning bør reduseres, skriver Susanna Lybæk.
.
Frontfaget traff blink

Frontfaget traff blink

Foreløpige tall for lønnsveksten gir ikke grunnlag for reforhandling i stat og kommune. Unio satser på et kunnskapsoppgjør i 2016.
.
Hvor ble forskerne av?

Hvor ble forskerne av?

En internasjonal undersøkelse vil finne ut hvor de som hoppet av forskningskarrieren tok veien. Men norske avhoppere er vanskelige å finne.
.
Kan overta to nye forskningsinstitutter

Kan overta to nye forskningsinstitutter

Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer å innlemme forskningsinstituttene NIBR og SIFO. - Går rett inn i universitetsstrategien, sier rektor.
.
Absurd deling av publikasjonspoeng

DEBATT

Absurd deling av publikasjonspoeng

Til tross for at han er eneforfatter til artikkelen, ender høgskolen opp med bare 0,233 publiseringspoeng, viser Kai A. Olsens regnestykke.
.
Sans for fag

ANMELDELSE

Sans for fag

Grundig og erfaringsmettet bok om bruk av sanser i undervisning av naturfag og kunstfag i skolen.
.
Eksistensialistisk statistikk

BOKMELDING

Eksistensialistisk statistikk

Terningen har for låge tal.
.
Sabla lange linjer

ANMELDELSE

Sabla lange linjer

Lettlest og entusiastisk «bakomfortelling» om norsk natur.
.
Ønsker debatt om russisk samarbeid

Ønsker debatt om russisk samarbeid

Kif-leder og styremedlem ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice, ber rektor redegjøre for oppfølgingen av russisk samarbeidspartner.
.
Tror på russiske kollegaer

Tror på russiske kollegaer

Universitetet i Tromsøs samarbeidspartner i Russland nekter for homodiskriminering. Rektor Anne Husebekk setter sin lit til at det er sant.
.
Midlertidighet må tas på alvor

DEBATT

Midlertidighet må tas på alvor

Regjeringen vil åpne for mer midlertidighet. Gir det nye muligheter, eller er det mest til besvær, spør Oddvar Hollup.
.
«Feminist»-forskning gir best uttelling

DEBATT

«Feminist»-forskning gir best uttelling

Hva tidsskrifter heter, kan skape en faglig oppmerksomhet som igjen kan påvirke et fagområdes anerkjennelse i tellekantsystemet. Det skriver Erik Mønness.
.
Regjeringen velger versting-modell

Regjeringen velger versting-modell

I dag er Norge best i Norden på å få folk i jobb, ifølge forskningsrapport. Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov kan bevege norsk arbeidsmarked i retning av det svenske, som ligger på bunn.
.
Kortere kø, bedre kapasitet

DEBATT

Kortere kø, bedre kapasitet

SSB har fått kritikk for å å øke prisene på mikrodata. Men nå har ventetiden på utlån blitt kortere, og prisene har gått ned, skriver Elisabeth Nørgaard.
.
Vil be folket om forskingsråd

Vil be folket om forskingsråd

Heile samfunnet skal vere med på å utforme forskingspolitikken, ynskjer den nederlandske regjeringa. Forskingsmiljøa er avventande.
.
- Viktig milepæl for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen vedtatt:

- Viktig milepæl for forskning og høyere utdanning

Høyresiden feiret langtidsplanen med kake. Opposisjonen mener at Stortinget har trykket på pauseknappen for forskningssektoren.
.
Copyright © 2015 Forskerforum

 

REDAKTØR: Kjetil A. Brottveit    UTGIVER: Forskerforbundet    KONTAKT OG INFORMASJON: Om redaksjonen
 
 
.
.