Annonse

– Debatten har vore slik ein kan forvente ved eit universitet, meiner NMBU-professor. Andre tek ikkje sjansen på å tone flagg.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Lederen i Forskerforbundet avviser at «forskerløftet» er symbolpolitikk.

Mange fryktar at krav om open tilgang skader karrieren til forskarane. Nye vurderingsmåtar for forsking kan vere ei løysing, men dei blir lite brukt.

Bli politisk våken fremfor å drive med symbolpolitikk, skriver John Pløger om Forskerforbundet.

Bokanmeldelser

Kritisk, men optimistisk bok om kunnskapslivets venner og fiender.

Kronikk

Museer rommer hav av kunnskap, som bør gjøres tilgjengelig. Hvordan kan kvaliteten på forskningen sikres?

Debatt

Bli politisk våken fremfor å drive med symbolpolitikk, skriver John Pløger om Forskerforbundet.

Notiser

Stipendiatprogrammet i kunstnarisk utviklingsarbeid blir vidareført som doktorgradsprogram.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Vitskapen dyrkar heltar. Er ikkje det uvitskapleg?

Eksterne styremedlemmer forstår ikkje verdigrunnlaget ved eit universitet, meiner professorar.

Regjeringen tar 300 millioner kroner fra infrastruktur og gir til andre tiltak i budsjettet. – KD bruker på sett og vis pengene to ganger, sier Egil Kallerud i NIFU.

Havforskningsinstituttet avviser anklager om svak forskning på kveite.

En studie på kveiter blir ukritisk fremhevet og videreformidlet til støtte for på fang-og-slipp, skriver Dyrevernalliansen.

Ledelsen ved Nasjonalmuseet måtte gi seg på pensjon, men fikk innført nytt lønnssystem.

Ansatte får beholde Statens pensjonskasse og forskning skal belønnes.

Avgjørende å sikre pensjonsrettighetene, sier Forskerforbundet etter løsning i Virke-forhandlingene.

ANMELDELSE: Detaljert vurdering av ph.d.-utdanningen, med en befriende konkret verktøykasse.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Modig, men mangelfullt forsøk på å teoretisere om kroppen på tvers av fagfelter.

Tegn til positiv utvikling i Tyrkia har snudd. Ytterligere 1300 vitenskapelig ansatte er avskjediget.

SV og Forskerforbundet kritiserer fiskeriministeren. Men veterinærinstituttet lar seg ikke bekymre.

Men det skjer ikke uten at forskerne og institusjonene bidrar til å skape slikt press.

Partiene på Stortinget signerte på ikke å skjule forskningsresultater som strider med deres eget politiske syn.

Tåler ikke lakseforskningen en offentlig debatt om kvalitet og kvalitetssikring?

Forskerforbundet har åpen tilgang til forskning som tema på sitt Forskningspolitiske seminar 15. november. Der bør det diskuteres forslag som virkelig vil bidra til å sikre at forskning blir tilgjengelig for alle, skriver Morten Irgens.

Utviklingen mot mer Open Access går skuffende langsomt. Det trengs kraftig politisk vilje for å flytte dette feltet i riktig retning, skriver rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen.

Boka er så god at enhver som har et indre liv, bør gå til anskaffelse av den.

Kva inneber det å leie personar som er meir kunnskapsrike enn ein sjølv? Boka diskuterer godt, men skulle hatt nokre skarpare analysar.