Doktoravhandlinga di må ikkje vere genial eller nyskapande, meiner Silje Bringsrud Fekjær.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA) oppfyller alle krav til å bli universitet, mener NOKUT. Nå gjenstår det bare at regjeringen gir tommelen opp.

I Tyskland og Finland har institusjonane sagt nei til dyre og lukka abonnementsavtalar med dei store forlaga. Denne hausten står slaget i Noreg om open tilgang

Nå kommer #metoo også til universitetene og høyskolene. – Man er veldig sårbar som ung forsker eller student, sier initiativtaker til #metooakademia.

Bokanmeldelser

Et godt blikk bakover på norsk minoritetspolitikk. Men blikket framover mangler.

Kronikk

Målt i antallet siteringer har tidsskriftene et klart hierarki: Nivå 2-tidskrifter siteres mest, mens tidsskrifter med åpen tilgang ligger lavt.

Debatt

Likestilling i akademia er et viktig mål, men det tjener ikke saken å bygge argumentene på et upresist statistisk grunnlag, skriver Silje Bringsrud Fekjær.

Notiser

– Dagens krav til undervisningskompetanse for professorer er for vage, sier professor Anne Borg.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Bli med på en opplevelsesrik tur gjennom norsk sykkelhistorie!

Vi vedgår at vi skulle vært mer presise, men slurver ikke med fakta for å overdrive kvinners underrepresentasjon.

I framtida blir det færre og større einingar i instituttsektoren, seier Anders Hanneborg i Forskingsrådet.

Hvordan ledelsen ved institusjonen sikrer at medarbeiderne blir hørt, er opp til institusjonen selv, skriver Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Likestilling i akademia er et viktig mål, men det tjener ikke saken å bygge argumentene på et upresist statistisk grunnlag, skriver Silje Bringsrud Fekjær.

Jeg oppfordrer Forskningsrådet til en time-out for BALANSE for å bringe 158 millioner-kroners-programmet på rett spor.

Dei stolne vikingskattane i Bergen er uerstattelege for museet, men nær verdilause på den opne marknaden.

Staten må oppføre bygg som tilrettelegger for god forskning og undervisning. Det skjer ikke hvis Statsbygg ikke lytter til de ansatte, skriver Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Det er åpenbart at det mest produktive ikke er å ha kontoret i en trillekoffert, skriver høyskolelektor Torstein Dahle.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Hvis angrepet hadde lyktes, kunne hackerne fått mulighet til å manipulere forskningsrapporter.

Staten vil ha flere åpne kontorlandskap, uten faste plasser. Det får forskere til å miste nattesøvnen.

Retningsliner som oppmodar om å vurdere forskarar på bakgrunn av forskingskvalitet i staden for kva tidsskrift dei publiserer i, blir ikkje brukte av norske institusjonar.

Historieprofessor ved Universitetet i Stavanger Nils Rune Langeland vil ikke godta avskjedigelsen, men klager til Kunnskapsdepartementet.

Flere universiteter og høyskoler planlegger å kvotere menn til kvinnedominerte studier. – Kvotering fungerer dårlig, sier forsker og kommentator Asle Toje.

Nå blir det lov å gi menn særbehandling på kvinnedominerte studier. Det kan bli lettere for menn å komme inn på utdanninger som medisin, odontologi og psykologi.

Alle innplasseringer av ansatte i en ny organisasjon skal reverseres.

De borgerlige partiene har blitt enige om en nasjonal lærernorm. Men er det nok lærere å ta av?

Dette betyr budsjettavtalen for forskning og høyere utdanning.

– Gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Christine Meyer om Siv Jensens svar til Stortinget.