85 prosent av løyvingane til biomedisinsk forsking, kan vere bortkasta. Men nokre går systematisk til verks for å stogge sløsinga.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Eg gjettar kvalifisert at moderat bokmål står høgare i kurs enn radikalt som akademisk språk, skriv Kjetil A. Brottveit.

Møt den nye generasjonen forskere som går til kamp for akademias grunnverdier.

God kilde til videre fordypning, men detaljnivået står litt i veien for den samlede fremstillingen.

Bokanmeldelser

Glimrende, korthugget formidling av fysikkens betydning.

Kronikk

Tillit, etisk refleksjon og god kommunikasjon: Dette er noen av nøklene for å lykkes med transdisiplinær forskning, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Kristin Skogen Lund baserer seg på feil fakta når hun bekymrer seg for at for mange ungdom velger samfunnsfag rettet inn mot offentlig sektor, skriver NIFU.

Notiser

– Vi må alle gjøre en felles innsats for å øke organisasjonsgraden, sier Unio-leder Ragnhild Lied til LO-Aktuelt.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Et godt blikk bakover på norsk minoritetspolitikk. Men blikket framover mangler.

Ny organisering av kunnskapssektoren må ivareta brukerinnflytelsen, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Vi vet for lite om kårene for forskning i Norge. Det er risikabelt for kunnskapssamfunnet.

Brorparten av biomedisinsk forsking kjem aldri samfunnet til gode. 170 milliardar amerikanske dollar har vorte brukt på bortkasta forsking, hevdar to forskarar.

Ulovlig lange køer har stoppet forskningsprosjekter på helsedata. Nå skal flere ansatte løse problemene.

Den nye loven om statens ansatte skal ikke brukes til å fortsette med høy midlertidighet, sier regjeringen. Opposisjonen tror ikke på det.

– Det er veldig alvorlig, sier stipendiatrepresentant Sofie A. E. Høgestøl.

Mye er bra, men norsk forskning burde vært bedre, er OECDs dom.

Følg live-sendingen fra fremleggelsen av OECDs rapport om norsk innovasjon, forskning og høyere utdanning.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

- Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker.

Det nasjonale forbudet skal gjelde på alle nivåer og gjennom hele utdanningsløpet,

Tenk deg at du sit og les forskingsartiklar innanfor ditt fagområde, skrivne av ein forskar i eit anna land, og du får mistanke om at ikkje alt er som det skal vere. Kva gjer du?

Hver femte ansatt ved universiteter og høyskoler er midlertidig ansatt. Nå strammes reglene inn.

Å ha stor kontroll over egen arbeidshverdag er både en velsignelse og forbannelse for norske univeristets- og høyskoleansatte.

Regjeringa vil ha tettare samarbeid mellom lærarutdanningar og skular. – Då må det løyvast pengar over lengre tid, seier Knut Ole Lysø ved NTNU.

Bente R. Andreassen har ledet Norges største universitetsbibliotek i ti år. Men hun synes mennesker og kunnskapsformidling er langt viktigere enn høye bokhyller.

Bare ett norsk universitet er på listen.

Arbeidstakersiden kan gå mot tap når den nye loven om statens ansatte behandles i Stortinget.

Når tid til å drive gode utdanninger skal konkurrere med inntjening, førstekvalifisering, publisering, forskning og internasjonal nettverksbygging, ja, da er det utdanningene som taper.