4 Seniorforskere

Norut er Nord-Norges ledende institutt for anvendt forskning og innovasjon, med om lag 130 ansatte.


4 Seniorforskere

Vi søker erfarne samfunnsforskere innen følgende felt:
Innovasjon – Regional utvikling – Natur og miljø

Arbeidssted Alta, Tromsø eller Harstad.

Full utlysning på norut.no.

Søknadsfrist 22. mai 2017.