Annonse

- søkeresultater

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk

Fakultet for kunstfag etablerer Ph.d. spesialiseringen Kunst i Kontekst og har ledige stipendiatstillinger: Klassisk musikk Musikkpedagogikk Teater Kunst og håndverk Søknadsfrist 18.04.17 Full utlysning på www.uia.no/stilling

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. NordForsk er en av til sammen 12 institusjoner som jobber på oppdrag fra Ministerrådet. For mer...

MF - Det teologiske menighetsfakultet er en uavhengig vitenskapelig høyskole med 1200 studenter og over 100 ansatte. Institusjonen tilbyr en rekke studieprogrammer innenfor fagområdene...