Avdelingsleder Satellittdata og dataforvaltning (17/26)

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Avdelingsleder Satellittdata og dataforvaltning (17/26)

Meteorologisk institutt (MET) søker etter leder for Avdeling for satellittdata og dataforvaltning i Forsknings- og utviklingsdivisjonen, Oslo. Avdelingen jobber med utnyttelse av fjernmålte data primært for overvåkning av havoverflate, is og kryosfære. Dette innebærer algoritmeutvikling, utvikling av metodikk for å prosessere geodata fra satellittdata og arbeid med tilrettelegging og forvaltning av data og sluttprodukter. Resultatene brukes i vær- og havvarsling og i klimaovervåkning. Eksempel på prosjekter er OSI SAF, (osisaf.met.no/) og ESA CCI seaice (esa-cci.nersc.no/). I tillegg har avdelingen lederansvar for sjøis observasjonskomponenten av Copernicus Marine Service (marine.copernicus.eu/ ).

Arbeidet med satellittdata betyr håndtering av store datamengder og MET har gjennom dette utviklet kompetanse og tatt oppgaver innen forvaltning av store data. Viktige oppgaver nå er utvikling av et Nasjonalt bakkesegment for satellittdata (NBS, satellittdata.no), etablering av Norwegian Scientific Data Network (www.nordatanet.no) og Svalbard Integrated Arctic Earth  Observing System (www.sios-svalbard.org). I NBS blir data  fra Copernicus Sentinel satellittene gjordt enkelt tilgjengelig for norske brukere. Distribuert, metadatastyrt dataforvaltning er et felt i rask utvikling og med betydelig oppmerksomhet både fra forskning og operasjonelle tjenester, fordi metodikken øker nytten av dataene ved standardisert dokumentasjon og interoperabilitetsgrensesnitt.

Avdelingen har medarbeidere som er ledende innenfor fagfeltet og vi jobber sammen med nasjonale og internasjonale partnere. Å lede avdelingen vil si å koordinere, lede og inspirere dyktige og selvstendige fagfolk. Det innebærer også å arbeide med å videreutvikle prosjektporteføljen og skaffe innsikt i utviklingen og finne muligheter i arbeidsområdet nasjonalt og internasjonalt. Det krever både autoritet og samarbeidsegenskaper.

Avdelingslederen har ansvar for strategi og planlegging, samt for oppfølging av avdelingens økonomi. Arbeidet er for en stor del finansiert med eksterne midler. Kontakt med eksterne partnere, gamle og nye, er en viktig del av jobben.

Nødvendige kvalifikasjoner er

 • høyere utdanning (minimum MSc eller tilsvarende) innen meteorologi, oseanografi, fjernmåling eller beslektet fagfelt
 • erfaring med utvikling av bruk av satellittdata
 • erfaring og kunnskap om moderne dataforvaltning
 • erfaring med ledelse av team i vitenskapelig arbeid
 • erfaring med budsjettarbeid og økonomistyring
 • evne til, og erfaring med langsiktig strategisk planlegging
 • visjoner for videreutvikling av fagfelt og avdeling
 • dokumentert ledererfaring
 • etablert nettverk innenfor fagfeltet

Meteorologisk institutt har norsk som arbeidsspråk. Alle søkere må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper, og utenlandske søkere må være villige til å lære norsk.

Vi tilbyr

 • lønn som 1059 underdirektør etter kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • 6 måneders prøvetid

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammen­setningen generelt når det gjelder kulturelt mangfold.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsdirektør Lars-Anders Breivik, larsab@met.no, tlf. 917 50 623 eller assisterende forskningsdirektør Harald Schyberg, haralds@met.no, tlf. 948 84 569

Søknadsfrist: 24.10.17

Søknaden må sendes elektronisk, se www.met.no under ”Ledige stillinger”.