Dekan | Fakultet for sosialfag

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Brenner du for utviklingen av fag-, forsknings- og utdanningsområder innenfor sosialt arbeid og familieterapi? Engasjeres du av lederutfordringer og ønsker du å være med og ta helhetlig ansvar for fag, aktivitet, personell og økonomi i et fakultet? VID vitenskapelige høgskole, søker dekan til Fakultet for sosialfag, studiested Oslo. Det er ledig en 100 % stilling på åremål som dekan for en periode på fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse fra 1.8.17, eller etter avtale.

Dekan


Fakultet for sosialfag er et spennende og aktivt fakultet i stor utvikling. Det tilbyr bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid, og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbyr fakultetet videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, samarbeidende praksis i terapi, konfliktarbeid og mekling, barnevernfaglig veiledning og veiledning for studentveiledere. Fakultet har ca. 800 studenter og 36 medarbeidere.

Arbeids- og ansvarsområder – Dekan har et enhetlig og helhetlig ansvar for å lede og utvikle fakultetets virksomhet med fokus på kjerneoppgavene. Dekan rapporterer til rektor og deltar i høgskolens sentrale ledergruppe med felles strategisk lederansvar for høgskolens samlede utvikling og resultat.Enhetlig ledelse og samarbeid på tvers av fagområder og studiesteder er viktige ledelsesprinsipper. Dekan leder en stedlig ledergruppe med studieledere for de enkelte programmene innenfor fakultetet.

Dekan:

 • er resultatansvarlig for fakultetets samlede virksomhet ved studiestedet og medansvarlig for at fakultetet når sine mål innenfor rammer gitt av styret og høgskolens ledelse
 • ivaretar strategiske, faglige og administrative lederoppgaver i forbindelse med utdanning, forskning og utvikling i fakultetet
 • påser at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • bidrar til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulerer til produktivt og godt arbeidsmiljø
 • bidrar til realisering av høgskolens verdier, visjon og strategi, og til god samordning og disponering av ressurser på tvers av høgskolens enheter
 • bidrar til å representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • har ansvar for fakultetets økonomistyring, personalledelse, forvaltnings- og driftsoppgaver ved studiestedet

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse/lederavtale for stillingen som dekan. Det tas forbehold om fremtidige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper 

 • høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis innenfor fakultetets fagområder
 • erfaring med å lede faglig virksomhet innenfor høyere utdanning og forskning
 • bred kontaktflate i relevante fagmiljø, forskning og sektorene VID utdanner til
 • god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester
 • evne til å arbeide strategisk, organisere og være utviklings- og løsningsorientert
 • utøve tydelig, motiverende og inkluderende lederskap, med god beslutnings- og gjennomføringskraft og evne til å oppnå resultater gjennom medarbeidere

Dekan må være forpliktet på høgskolens verdigrunnlag og aktivt bidra til å integrere dette i utdanning, forskning og øvrig virksomhet i fakultet. Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • IA bedrift
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1474 Dekan

Dekanfunksjonen er organisert som åremålsstilling med midlertidig tilsetting i fire år (UHL § 6-4). Fornyelse av åremålsavtale kan avtales før utløpet av åremålsperioden. Gitt relevant fagbakgrunn er det mulighet for fast, vitenskapelig stilling i etterkant av funksjon som leder.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Ønsket tiltredelse: 1.8.17 eller etter avtale

Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og må inneholde søknad med CV, vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 1. juni 2017

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For spørsmål kontakt rektor Ingunn Moser, epost ingunn.moser@vid.no og tlf +47 22451900/ +47 95227376.

Søk stillingen