Direktør

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. NordForsk er en av til sammen 12 institusjoner som jobber på oppdrag fra Ministerrådet. For mer informasjon, se www.norden.org.

NordForsk fasiliterer og gir støtte til samarbeidsprosjekter innen nordisk forskning og forskningsinfrastruktur. NordForsk ble etablert i 2005, med formål å skape økt verdi gjennom forskningssamarbeid mellom de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. NordForsk er lokalisert sentralt i Oslo, med 24 ansatte. Styret i NordForsk har medlemmer fra fem nordiske forskningsråd og fra den nordiske universitetsorganisasjonen (NUS). For mer informasjon, se www.nordforsk.org.

 

Direktør

NordForsk er en plattform for å sikre felles finansiering av, og samarbeid om, nordisk forskning og forskningsinfrastruktur. Institusjonens rolle som fasilitator innebærer tett dialog med de nordiske forskningsrådene og den nordiske universitetsorganisasjonen (NUS), spesielt knyttet til prioriteringer og muligheter hva gjelder finansiering og prosjekter. Målet for NordForsk er å stimulere til samarbeid som sikrer kvalitet, innflytelse og kosteffektivitet innen nordisk forskning og forskningsinfrastruktur.

Direktøren spiller en sentral rolle i disse og andre strategiske mål.

Viktige oppgaver og ansvarsområder er:

 • Ta en ledende rolle i å styrke det nordiske forskningssamarbeidet
 • NordForsk’s totale finansieringsportefølje
 • Strategisk ansvar for at NordForsk når sine mål innenfor de rammer som er gitt av styret og av Nordisk Ministerråd
 • Utvikle en tett og konstruktiv dialog med de nasjonale forskningsrådene, og gjennom dette oppnå enighet om prioriteringer og satsingsområder innen nordisk forskning og forskningssamarbeid
 • Representere NordForsk på både nordiske og internasjonale arenaer på oppdrag fra styret
 • God styring, ledelse og effektive prosesser
 • Sikre at NordForsk til enhver tid er utviklet og organisert på en optimal måte i forhold til sitt oppdrag
 • Rapportere til styret for NordForsk

Vi ser etter deg som ideelt sett har bakgrunn og kompetanse innen disse områdene:

 • Forskningsfinansiering – arbeidserfaring fra internasjonalt arbeid innen forskningsfinansiering
 • Forskning – omfattende forskningserfaring og innsikt i forskningssektoren og ulike finansieringer
 • Internasjonalt samarbeid – arbeidserfaring fra nordisk og internasjonalt samarbeid
 • Ledelse – dokumentert ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
 • Relasjonsbygging – svært gode relasjonsbyggende/nettverksbyggende egenskaper og evne til å samarbeide med et bredt sett av interessenter
 • Offentlig forvaltning – arbeidserfaring fra og evne til å jobbe i et politisk styrt system med tett kontakt mot forvaltning og departementer
 • Analytiske egenskaper – sterke analytiske egenskaper og god på å manøvrere i komplekse organisatoriske strukturer
 • Administrative egenskaper – har vist administrative egenskaper og erfaring på områder som:
  – Økonomistyring
  – Organisasjonsutvikling
  – Personalledelse, utvikling, prosessgjennomføring og effektivisering
 • Kommunikasjon – kommuniserer godt og evner å engasjere andre

Formelle krav

 • Relevant akademisk bakgrunn, helst på dr.gradsnivå
 • Flere års erfaring fra ledelse innen forsking eller annen kompetansevirksomhet
 • Behersker engelsk samt ett skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) meget godt muntlig og skriftlig

Stillingen er et åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Det skattes av lønn etter norske skatteregler. For å bli ansatt er det et krav at man innehar statsborgerskap fra et av de nordiske landene.

Søknad med CV sendes senest 12. mars 2017.

Vitnemål, attester og referanser vil bli etterspurt på et senere tidspunkt i prosessen. Søknad og navn på søker vil bli behandlet konfidensielt om ønskelig.

For spørsmål, ta kontakt med Visindi ved Heidi Wiggen, telefon +47 916 56 103, eller Magne Amundsen, telefon +47 916 56 101.

Søk her