eliteutdanning-gir-hvite-bedre-jobb

Harvard universitet.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

En ny amerikansk studie konkluderer med at ulikhet for afro-amerikanere i jobbmarkedet ikke fullt ut kan motvirkes av en god utdannelse.

Michael Gaddis ved The Pennsylvania State University har undersøkt hvordan afro-amerikanske og hvite studenter gjør det i jobbmarkedet etter slutteksamen. Han har sammenliknet studentgruppene etter hva slags utdanningsinstitusjon de studerte ved. 

Konklusjonen er at afro-amerikanere med bakgrunn fra eliteuniversiteter tilbys dårligere jobber med lavere lønn enn hvite med bakgrunn fra samme type institusjon. Afro-amerikanerne havner på nivå med hvite som er uteksaminert ved mindre prestisjefulle universiteter.