Fagansvarlig HR & Administrasjon

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har ca. 21.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Fagansvarlig HR & Administrasjon

I Forskerforbundets administrasjonsavdeling er det ledig en nyopprettet stilling som fagansvarlig HR og administrasjon. Administrasjonsavdelingen består av medlemsservice, regnskap- og økonomi, HR og administrasjon – totalt 13 årsverk. Stillingen rapporterer til administrasjonssjefen og har faglig ansvar for 3 ansatte.

I stillingen som fagansvarlig HR & Administrasjon vil du få enhetsansvar for HR- og administrasjonsoppgavene. Du vil være administrasjonssjefens rådgiver og operative ressurs innfor viktige saksfelt som personalpolitikk, kompetanseutvikling, lønnspolitikk, HMS, personaladministrasjon og rekruttering. I tillegg har du oppgaver innenfor administrative rutiner og fellestjenester.

Forskerforbundet søker en serviceinnstilt og engasjert person med gode kommunikasjonsevner. Du er ryddig, strukturert og god til å takle travle dager. Evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig vil vektlegges.

Fagansvarlig har ansvaret for å;

 • ivareta helheten på sitt fagfelt – bredde, samkjøring, koordinering
 • ivareta utviklingsbehov – bidra til at vi kontinuerlig utvikler og forbedrer oss
 • sikre mål og ambisjoner på kort og lang sikt
 • sikre prosessbeskrivelser og rutiner

Ønskede kvalifikasjoner;

 • høyere relevant utdanning – minimum bachelornivå
 • solid praksis fra HR og administrasjonsområdet
 • ledererfaring
 • kunnskap om organisasjonslivet

Vi tilbyr;

 • fokus på faglig utvikling
 • stor grad av selvstendighet/fleksibilitet
 • godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger og gunstig ferieordning

Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til administrasjonssjef Birgitte Olafsen tel. 21 02 34 08/922 58 445.

Søknad med CV sendes til Forskerforbundet, postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo eller til e-post: post@forskerforbundet.no  innen 31. mai.