flere-g-r-p--museum

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Foreløpige tall fra Norges museumsforbund viser at besøket ved museene stadig øker.

Munch-museet er fjorårets besøksvinner med en økning på nær 64 prosent fra 2012. Også andre har hatt sterk besøksvekst, blant dem Norsk Rettsmuseum, Nynorsk kultursenter, Telemark museum og Sørlandets kunstmuseum.

Andre museer har hatt besøksrekord, som Svalbard Museum med over 38 000 besøkende, en vekst på 18 prosent.

Totalt hadde museene sett under ett en økning på tre prosent. Endelige tall er ventet senere i år.