Forsker – toksikologi og miljøvern

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forsker – toksikologi og miljøvern

FFI forvalter kompetanse på vegne av forsvarssektoren innenfor miljøvern og miljøstyring. Blant annet støtter FFI Forsvarsbygg når det gjelder miljøhensyn i drift og avhending av skyte- og øvingsfelt. FFI studerer og gjør vurderinger av helse- og miljøfarlige stoffer som er av relevans for Forsvaret og andre samfunnsaktører.

FFI søker en forsker med bakgrunn i toksikologi/miljøkjemi og FoU-virksomhet innen miljørelaterte problemstillinger.

Oppgaver og områder som vil inngå i arbeidet er

  • toksikologiske studier av miljøfarlige stoffer og kjemikalier
  • kjemisk og fysisk karakterisering av miljøfarlige stoffer og kjemikalier
  • miljø- og helserisikovurderinger
  • forsvarssektorens miljøpåvirkninger
  • tiltak som reduserer miljørisiko
  • laboratorie- og feltarbeid

Nødvendige kvalifikasjoner er naturvitenskaplig utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå, eller tilsvarende, innen toksikologi og miljøfag. Det er en fordel med kunnskap om statistiske metoder.

Vi søker en forsker som kan tenke helhetlig og strategisk, har relevant utdanning og er interessert i helse- og miljøfaglige problemstillinger. Du må kunne utøve og gjennomføre forskning av høy kvalitet og kunne formidle oppnådde resultater til oppdragsgiveren på en forståelig måte.

Det er en fordel om du har kjennskap til norsk og europeisk miljøvernpolitikk og forvaltning.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og må kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Øyvind Voie, tlf. 63 80 78 28 eller 920 56 629.  

Søknad merket referansenummer 2017/00632, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 2. april 2017.

Les om aktivitetene ved Avdeling beskyttelse og samfunnssikkerhet

Send søknad