Forskere – autonomi for ubemannede systemer

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forskere – autonomi for ubemannede systemer

FFI har i en årrekke arbeidet med anvendt forskning og utvikling av ubemannede systemer. Den teknologiske utviklingen gjør at ubemannede systemer blir stadig mer selvstendige og kan utføre mer komplekse oppgaver. Vi ønsker å videreutvikle FFIs kompetanse innen flere kjerneteknologier for ubemannede systemer – for militære anvendelser i luften, under vann, på overflaten, og på bakken.

Vi søker forskere innen autonomi med mulig arbeidsfelt innen ett eller flere av underområdene automatisk beslutningstaking, maskinlæring og maskinsyn for ubemannede systemer.

Du blir en del av et større fagmiljø som skal sette ubemannede farkoster i stand til å løse oppgaver og forstå og tilpasse seg sine omgivelser og operere mest mulig uavhengig av en operatør.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være å utvikle automatisk prosessering og tolkning av data/bilder fra ulike sensorer for å gi farkostene grunnlag for god situasjonsforståelse, i tillegg til metodikk for automatisk beslutningstaking.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå, eller tilsvarende, innen matematikk, fysikk, informatikk, kybernetikk, bildebehandling, signalbehandling eller andre relevante fagfelt.

Gode programmeringskunnskaper er en forutsetning. Relevant erfaring er en fordel, men ingen betingelse. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdrags­givere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du har evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningslederne André Pettersen tlf. 63 80 70 96 / 415 70 836 eller Lars Erik Olsen 63 80 76 68. 

Søknad merket ref. nr. 2017/00633, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 2. april 2017.

Hør podcast om Autonomi og økonomi

Send søknad