Forskningsdirektør

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider primært med den grønne delen av bioøkonomien; landbruk, skog, klima, miljø og naturressurser. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Forskningsdirektør

Stillingens formål

Overordnet ansvar for utvikling og oppfølging av instituttets forsknings- og innovasjonsstrategi, kvalitetssikring, koordinering og effektiv støtte til den faglige virksomheten. Forskningsdirektøren rapporterer til administrerende direktør, og inngår i ledergruppen.

Ansvar

 • Lede arbeidet med å utvikle overordnet strategi og forskningsfaglige prioriteringer
 • Koordinering av instituttets samlede forsknings-, utviklings- og innovasjonsvirksomhet
 • Ivareta instituttets nasjonale og internasjonale forskningspolitiske engasjement
 • Koordinering og oppfølging av instituttet basisfinansiering og kunnskapsutviklingsmidler
 • Ansvar for instituttets forskningsfaglige støttefunksjoner, avtaler og prosjektstøtte i nasjonale og internasjonale prosjekter mv
 • Bidra til at instituttet har styringssystemer som fremmer effektivitet, sikrer kvalitet, høy etisk standard og god forvaltning av IPR
 • Påse at relevante lover, interne beslutninger og retningslinjer følges
 • Personalansvar for medarbeidere i forskningsstaben, pt 8 årsverk

Kvalifikasjoner

 • Solid faglig utdanning/kompetanse innen instituttets fagområder og potensielle vekstområder, med doktorgrad eller tilsvarende
 • Erfaring fra vitenskapelig publisering og faglig produksjon
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med prosesser som fremmer utvikling i et kunnskapsmiljø
 • God innsikt i og forståelse av norske rammevilkår – både ift næringsaktører og forvaltning
 • Relevant og god kjennskap til instituttets viktigste målgrupper, kunder og samarbeidspartnere
 • God forståelse for politiske prosesser, og de mest relevante politikkområder i Norge
 • Gode nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Innsikt og engasjement i forskningspolitikk
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Strategisk, strukturert, analytisk og resultatorientert
 • Endringsorientert, inspirerende og motiverende med stor gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsdirektør kode 1060, lønnstrinn 85-92 (kr 901.700 – 1.074.500 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Generelle opplysninger

 • NIBIO er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Nils Vagstad, tlf 907 54 241 eller konstituert forskningsdirektør Arne Bardalen, tlf 480 67 328.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden, «søk stillingen».
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Dersom du har problemer med utfylling av elektronisk søknad, kontakt kundeservice hos Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller ring telefonnummer 75 54 22 20.

Søknadsfrist: 25. mai 2017

Søk stillingen