Forskningssjef – Studio Apertura

NTNU Samfunnsforskning er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning. Vi har en tverrfaglig profil og arbeider i nært samvirke med fagmiljøer ved NTNU.

FORSKNINGSSJEF

Vi søker ny forskningssjef til avdelingen Studio Apertura.

Avdelingens overordnede mål er å utvikle ny og forskningsbasert kunnskap om organisasjoners utfordringer og muligheter, i en tid preget av teknologisk utvikling, forandringer og omstilling. Forskningsaktiviteten er tverrfaglig og har et bredt empirisk nedslagsfelt, som havbruk, energi, samfunnssikkerhet, helse og velferd. Studio Apertura bidrar med både anvendte og grunnforskningsorienterte prosjekter, finansiert av privat og offentlig sektor.

Staben består av forskere med bakgrunn i samfunnsfag, teknologi, informatikk og humaniora. De ansatte er aktive i faglige nettverk og har utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Mye av forskningen skjer i nær tilknytning til praksisfeltet og med tett interaksjon med oppdragsgivere og brukere av forskningen.

Vi søker en forskningssjef som skal videreutvikle avdelingens aktiviteter. Forskningssjefen har fag-, personal- og økonomiansvar for avdelingen og vil inngå i instituttets ledergruppe. Forskningssjefen skal også drive forskning, prosjektledelse og akkvisisjon.

Vi søker etter en person som har:

  • høy vitenskapelig kompetanse (doktorgrad eller tilsvarende)
  • god kjennskap til instituttsektoren
  • gode lederegenskaper og samarbeidsevner
  • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
  • erfaring fra tverrfaglig arbeid og nettverksaktivitet

Vi kan tilby:

  • et spennende, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
  • lønn etter avtale
  • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

administrerende direktør Jan Tøssebro, tlf: 909 54 123 jan.tossebro@samfunn.ntnu.no eller

administrasjonssjef Kari Laupstad, tlf: 915 10 768 kari.laupstad@samfunn.ntnu.no

Se også www.samforsk.no

Søknadsfrist: 26. april 2017

Søk stillingen