Forskningssjef/avdelingsleder for avdeling Fôr og husdyr

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Avdeling Fôr og husdyr utfører forskning innen fôr- og husdyrproduksjon, hvor sentrale fagområder er agronomi, beitedrift, gjødsel og klima, husdyrernæring og velferd hos husdyr samt studier av konvensjonelle og økologiske produksjonssystemer innen fôrvekster.

Forskningssjef/avdelingsleder for avdeling Fôr og husdyr

Stillingens formål er å være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling av kunnskapsområdet, og å lede og utvikle avdelingen til en attraktiv og konkurransedyktig aktør med høy kompetanse og anerkjent kvalitet. Funksjonen som forskningssjef/avdelingsleder utgjør omtrent halvdelen av stillingen, den andre halvdelen er egen forskning innen avdelingens fagområder.

Arbeidssted er NIBIO Steinkjer i Trøndelag.

Oppgaver og ansvar

 • Organisering, oppfølgning og kvalitetssikring av avdelingens faglige virksomhet
 • Forskning, utviklingsarbeid og innovasjon
 • Formidling/publisering
 • Fagnettverk/miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Relasjonsutvikling mot næringsliv, forvaltning og andre samarbeidspartnere
 • Personalansvar for avdelingens ansatte
 • Bidra i utviklingen av styrket samarbeid/samhandling i NIBIO

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen avdelingens fagområder, fortrinnsvis doktorgrad, minimum på masternivå
 • Solid faglig og vitenskapelig kompetanse innen avdelingens fagområde
 • Solid bakgrunn fra prosjektledelse og prosjektutvikling
 • Relevant ledererfaring
 • Nasjonalt og internasjonalt fagnettverk
 • God kjennskap til norsk jordbruk og landbrukspolitikk er ønskelig
 • Flytende norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Resultat- og markedsorientert
 • Utviklingsorientert med evne til strategisk tenkning og til å motivere for endring og utvikling

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forskningssjef kode 1111, lønnstrinn 71-81 (kr 638.700 – 815.800 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Kontaktperson: Divisjonsdirektør Mogens Lund, tlf 941 43 615

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden, søk stillingen
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 16. november 2017

Dersom du har problemer med utfylling av elektronisk søknad, kontakt kundeservice hos Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller ring telefonnummer 75 54 22 20.

Generelle opplysninger

 • Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • NIBIO er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Litt om NIBIO
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Divisjon for Matproduksjon og samfunn består av et nasjonalt ledende kompetansemiljø innen sentrale forskningsområder som bedrifts- og samfunnsøkonomi, landbruksteknologi og systemanalyse, frukt og grønt, planteproduksjon og husdyrhold, samt kulturlandskap og biomangfold. Forskermiljøet bidrar med økt kunnskap om matsikkerhet og mattrygghet, samt innovasjon og verdiskaping i hele verdikjeden for landbruk og matproduksjon. Det produseres anvendt kunnskap for forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. Divisjonen består av syv avdelinger med om lag 135 dedikerte ansatte. Medarbeiderne er spredt utover store deler av Norge, og er stasjonert på viktige produksjonsområder for norsk landbruk