Førsteamanuensis i ledelse og organisasjon – Politihøgskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten. Politihøgskolen driver forskings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor høgskolens fagområder.
Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn/kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.
Politihøgskolen har avdelinger i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
Politihøgskolens verdier er modig, helhetsorientert, respekt og tett på.
For ansatte i politi- og lensmannsetaten stilles krav om plettfri vandel.

Førsteamanuensis i ledelse og organisasjon – Politihøgskolen

Politihøgskolen oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Det er i tillegg et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning i arbeidsstyrken.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkerne bli varslet om dette.

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju, sammen med ett kopisett.

Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne vil bli innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

Ved Avdeling for etter- og videreutdanning, Seksjon for ledelse, pedagogikk, forebygging og mangfold, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdene ledelse og organisasjon. Tiltredelse: 1. oktober 2018.

Seksjonen tilbyr idag utdanninger innenfor en rekke fagområder. Den består av 14 ansatte med tverrfaglig utdanningsbakgrunn og bred kompetanse.

Seksjonens utdanninger innenfor fagfeltene ”ledelse og organisasjon” tilbys både til ansatte i politi- og lensmannsetaten og samarbeidende etater.

Utdanningsporteføljen ved seksjonen består per idag av etter- og videreutdanninger i politiledelse, praktisk prosessledelse, nettbasert utdanning i politiledelse og funksjonsspesifikke utdanninger for bl.a. etterforskningsledere, innsatsledere og operasjonsledere. Seksjonen tilbyr også lederutviklingsprogrammer for politietaten og samarbeidende etater.

Det arbeides med å utvikle et nordisk mastergradsprogram i Politiledelse. Politihøgskolen har ytterligere to mastergradsutdanninger som er underlagt Forskningsavdelingen. Den som tilsettes vil ut fra sin erfaring og kompetanse kunne få arbeidsoppgaver både tilknyttet Avdeling for etter- og videreutdanning og masterutdanningene.

Interesserte kandidater bes om å registrere søknad og CV i vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Søkerne må derfor i tillegg til søknaden sende inn kopi av søknaden med publikasjoner og publikasjonsliste i 4 – fire – komplette sett. Søkerne er selv ansvarlig for at søknad og vedlegg er komplett.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av lederutdanninger
 • Undervisning og veiledning
 • Forsknings- og utviklingsarbeidNoe reisevirksomhet må påregnes i gjennomføringen av undervisning og veiledning.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves:
 • Phd i fag som er relevant for stillingen
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning. Kandidater uten nødvendig pedagogisk kompetanse må forplikte seg til å ta slik utdanning innen tre år etter tilsetting.
 • Gode undervisningsferdigheter
 • Forskningserfaring med faglig meritterende publiseringer
 • Digital kompetanse rettet mot undervisning og læring
 • Kommunikasjonsferdigheter, beherske skriftlig og muntlig skandinavisk og engelsk
 • Det vil i tillegg legges vekt på:
 • Evne til å se faget i et tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • Er kreativ og kan arbeide strukturert og målbevisstPersonlig egnethet vil bli tillagt vekt i vurderingenDet skal benyttes intervju i ansettelsesprosessen, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning/undervisningsaktivitet.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og utviklingsorientert
 • Målbevisst
 • Kan arbeide både selvstendig og sammen med andre
 • God relasjonskompetanse

Vi tilbyr

 • Tilsetting som førsteamanuensis i stillingskode 1011, med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid – sommertid
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

Kontakt info: Janne H. I. Helgesen, Seksjonsleder, 23 19 97 68 – 911 61 629

Les mer om hva vi tilbyr på våre nettsider.

Søknadsfrist: 05.03.2018

Søk stillingen