fortsatt-f--utenlandske-studenter

Svenske universiteter har mistet mange internasjonale studenter de siste årene.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Antallet internasjonale studenter som ikke er fra EU, er på vei opp, men tallet er fortsatt svært lite sammenliknet med 2010, melder Sveriges radio.

I 2010 hadde svenske læresteder ca. 17 000 internasjonale studenter. Det sank til under 3000 i 2011 da regjeringen innførte studieavgifter for dem utenfor EU.

I fjor hadde tallet på internasjonale studenter steget til ca. 4700, og i år er det registrert litt i overkant av 5000.

Studieavgiftene er satt til mellom 100 000 og 150 000 kroner i året.