Over 800 krever valgt rektor ved NMBU i Ås.
frykter-kunnskapsdepartementet-kupper-rektorvalg

– Kunnskapsdepartementet kan ikke komme nå og si at vedtaket om å gå tilbake til valgt rektor ikke er gyldig, sier Lena Maria Kjøbli.

Fakta

Open tilgang

  • Framlegg til nasjonale retningsliner for open publisering av forskingsartiklar skal leverast i midten av juni.
  • Publisering med open tilgang kan skje i institusjonsarkiv («den grøne vegen»), i tidsskrift med open tilgang («gullvegen») eller gjennom frikjøp av artiklar frå abonnementstidsskrift (hybridpublisering).
  • Både institusjonane og Forskingsrådet kan gje støtte til open publisering.
  • Internasjonal utvikling går i retning av å gjere avtalar med tidsskriftforlag om å betale for open tilgang i staden for abonnement.

– Det er et kuppforsøk fra byråkratene i departementet, sier leder i Forskerforbundet på NMBU, Lena Marie Kjøbli til Khrono.  

Tillitsvalgte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er sterkt kritisk til at Kunnskapsdepartementet stikker kjepper i hjulene for at universitetet skal få tilbake ordningen med valgt rektor.

LES OGSÅ: Styringskrise ved NMBU?

I en kronikk i dagens Klassekampen skriver tillitsvalgte for Forskerforbundet, Akademikerne, NTL og Parat at de ber politisk ledelse å rydde opp. «Etter det vi er kjent med har ikke politisk ledelse i departementet vært involvert i denne saken. Vi vet at kunnskapsministeren ønsker tilsatte ledere i sektoren, men neppe ved å føre ansatte og tillitsvalgte bak lyset. Vi forventer at kunnskapsministeren stopper dette dobbeltspillet,» skriver organisasjonene.

– Dobbeltspill

Da NMBU ble opprettet etter fusjon mellom Veterinærhøgskolen og UMB ble det valgt en hybdridmodell for valg av rektor. Normalt må institusjoner velge mellom å ha ansatt rektor og ekstern styreleder eller valgt rektor som også er styreleder. Ved nye NBMU ble det løst slik at rektor først ble valgt og så ble tilsatt av styret, som er ledet av en ekstern styreleder.

De ansatte mener at premisset var at man skulle gå tilbake til normalmodellen etter fire år, nemlig valgt rektor. I brev fra Kunnskapsdepartementet til universitetet hevdes det imidlertid at en slik modell må vedtas av styret, og i så fall må det være to tredjedels flertall.

Leder i Forskerforbundet ved universitetet mener at byråkratene i Kunnskapsdepartementet driver et dobbeltspill i saken.

– Vi har hatt en meget spesiell overgangsordning godkjent av departementet med «valg-så-ansatt» rektor som går ut på dato i 2017. Fra 2017 er det vedtatt av Fellesstyret at vi skal ha valgt ledelse, sier Lena Marie Kjøbli til Khrono.

Fellesstyret var det organet som traff beslutninger om organisering av det nye universitetet i forkant av fusjonen.

– Sjokkerer de ansatte

– Det som nå sjokkerer ansatte og tillitsvalgte ved NMBU er at Kunnskapsdepartementet mener at vi etter loven har tilsatt rektor på NMBU. For å få tilbake valgt rektor som Fellesstyret vedtok, og som vi godtok å gi fra oss i en overgangsperiode, må universitetsstyret ha 2/3 flertall. Departementet har i flere år hatt god kjennskap til dette vedtaket, både gjennom sekretariatet som den gang lå under departementet og vedtatt styringsreglement. De kan ikke komme nå og si at det ikke allikevel ikke er gyldig, sier Kjøbli.

Saken skal i utgangspunktet opp i NMBUs styre 10. mars, men kan bli utsatt til juni for å avvente nytt regelverk om valg av styreform ved universitetene.

Så langt har over 800 signert et opprop til støtte for valgt rektor på NMBU