Juridisk rådgiver

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har ca. 21.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Juridisk rådgiver (ett års vikariat til 31.08.18 med mulighet for fast tilsetting)

Det er ledig et vikariat i 100% stilling som juridisk rådgiver i Forskerforbundets arbeidslivsavdeling, juridisk seksjon. Vikariatet er for perioden september 2017 til 31.08.18 med mulighet for fast tilsetting. Juridisk seksjon har i dag fem advokater og utgjør en av tre seksjoner i arbeidslivsavdelingen.

Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Som juridisk rådgiver vil du i det vesentlige arbeide med problemstillinger av arbeidsrettslig karakter både i forhold til tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven, rådgivning og bistand i enkeltsaker og opplæring av tillitsvalgte. Arbeidet vil også innebære en del kurs- og foredragsvirksomhet. Videre vil det kunne bli saksbehandling i forbindelse med høringer og styresaker.

Ønskede kvalifikasjoner:

–        Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.

–        God kunnskap om arbeidsrett og erfaring med behandling av personalsaker

–        Kunnskap om universitets-, høgskole- og forskningssektoren samt erfaring fra
organisasjonsarbeid.
–        God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner og evne til å
arbeide selvstendig.

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til advokat/seksjonsleder Ann Turid Opstad, tlf. 21 02 34 07 / 924 28 106 eller avdelingssjef Bjørn T. Berg, tlf. 21 02 34 05 / 99 57 42 64.

Søknad med CV sendes til Forskerforbundet, postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo eller til epostadresse post@forskerforbundet.no innen 16. august 2017.