LEDER HUMANITÆRE BEHOV OG ANALYSE

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: www.redcross.no

LEDER HUMANITÆRE BEHOV OG ANALYSE

En ny viktig og utfordrende lederstilling i Norges Røde Kors lyses nå ut.

Humanitære behov og analyse er en nyopprettet enhet som skal ha ansvaret for å avdekke og analysere humanitære behov og analysere samfunnseffekten av Røde Kors sitt humanitære arbeid. Leder for enheten humanitære behov og analyse har ansvar for å fremskaffe og analyserer data, statistikk og fakta om humanitære behov internasjonalt og nasjonalt.

Humanitære behov og analyse har også ansvaret for å holde organisasjonen oppdatert på vårt internasjonale arbeid og utforme løpende faktainformasjon og budskap om arbeidet i de landene hvor vi er tilstede.

De strategiske ansvarsområdene for avdelingen er følgende:

 • Styrke identifikasjon av humanitære behov: Basert på tilgjengelige data kartlegge humanitære behov, både innenfor prioriterte målgrupper og i samfunnet for øvrig.
 • Skape aksept og forståelse for humanitære behov og rettigheter: Utarbeide analyser og fakta som skal øke bevissthet og aksept for prioriterte målgruppers behov og rettigheter.
 • Røde Kors hjelper de som trenger det mest: Vi ønsker analyser og fakta som skal hjelpe oss å se og prioritere mennesker i de aller mest sårbare livssituasjoner.

Noen viktige operative oppgaver er å:

 • Kartlegge, fremskaffe, og analysere data fra objektive kilder på humanitære behov
 • Gjennomføre og bestille analyser og rapporter
 • Evaluere samfunnseffekten av vårt humanitære arbeid
 • Holde organisasjonen oppdatert på vårt internasjonale arbeid og utforme og formidle faktainformasjon og budskap om dette arbeidet.

Krav til kandidater:

Leder skal forvalte sitt lederansvar i tråd med modellen for lederskap i Norges Røde Kors. Det er leders ansvar å sette retning for funksjonens felles virksomhet, engasjere medarbeiderne og gjennomføre funksjonens strategiske og operative leveranser.

 • Du har bred erfaring fra daglig ledelse med personalansvar, konflikthåndtering, og god kjennskap til prosjektledelse
 • Du har sterk samarbeidskompetanse og bør være en utpreget lagspiller som kan legge til rette for samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Vi ønsker høy gjennomføringsevne, god prosessforståelse, og du må være handlekraftig, målbevisst og tydelig i ditt lederskap
 • Du kan lede samhandlingsprosesser og organisasjonsutvikling
 • Du har kunnskap og evne til å rapportere, følge opp og korrigere gjennomføringen av strategi
 • Du har kunnskap om påvirkningsarbeid på ulike myndighetsnivåer og er en god formidler og kommunikator av forskningsmateriale

Faglig kompetanse:

 • Du har faglig kompetanse fra forskning, analyse og formidling av forskningsresultater
 • Du bør kunne dokumentere høy kompetanse innen vitenskapsteori- og metode, kvantitativ og/eller kvalitativ analyse i din utdannelse
 • Du må kunne dokumentere solid erfaring innen arbeid med statistikk, vitenskapelig metode og samfunnsvitenskapelig analyse

Formell kompetanse:

 • Høyere utdannelse på minimum masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelig fagretning
 • Solid ledererfaring bør kunne dokumenteres

Personlige egenskaper:

 • Handlingsorientert med god gjennomføringsevne
 • Analytiske og strategiske evner
 • Evne til rask omstilling og kunne tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å skape gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere

 

Mer informasjon om stillingen kan du få hos Avdelingsleder i Kommunikasjon og samfunn, Øistein Mjærum, mobil 952 14 841 og vår rådgiver Åge Petter Christiansen, Hodejegerne AS, mobil 900 99 800.

Søknadsfrist: 12.januar 2018

Søknad sendes elektronisk fra annonsen her: www.hodejegerne.no