Ledige stipendiatstillinger

MF – Det teologiske menighetsfakultet er en uavhengig vitenskapelig høyskole med 1200 studenter og over 100 ansatte. Institusjonen tilbyr en rekke studieprogrammer innenfor fagområdene teologi, kristendomskunnskap, religionsstudier, lærerutdanning og samfunnsfag, både på bachelor- master- og ph.d.-nivå. 

Stipendiatstillinger

Det blir ledig to til tre stipendiatstillinger ved Det teologiske menighetsfakultet.

Tiltredelse er 1. september 2017. Stipendiatstillinger er midlertidige utdanningsstillinger som leder frem til fullført doktorgrad (ph.d.).

  • Den ene stillingen er innenfor fagfeltet religionsdidaktikk. Stillingens varighet er fire år, med 25 % pliktarbeid i form av undervisning eller andre oppgaver. Her er undervisningserfaring fra KRLE / Religion og etikk en fordel.
  • De andre stillingene utlyses åpent. De har varighet på tre år. Alternativt kan fire år avtales, da med 25 % pliktarbeid i form av undervisning eller andre oppgaver. Søknader som er knyttet til eksisterende forskning, nettverk og prosjekter ved MF vil bli prioritert.

Prosjektet må kunne plasseres innenfor MFs forsknings- og fagportefølje. Det forutsettes at prosjektprogresjonen og skriveproduksjonen er tilfredsstillende. MF har innført midtveisevaluering for ph.d.-prosjekter.

En forutsetning for tilsetting er opptak i MFs doktorgradsprogram og deltakelse i organisert forskerutdanning. Stillingene er primært for yngre søkere. Søkere må ha avlagt eksamen på mastergrads- eller cand.theol./hovedfagsnivå med relevant fagkrets. I tillegg til de faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på samarbeidsevne, kreativitet og personlige forutsetninger for å gjennomføre et selvstendig doktorgradsstudium på normert tid. Den som tilsettes forventes å arbeide i overenstemmelse med MFs målsetting og profil.

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse (5-10 sider) med fremdriftsplan, disposisjon og aktuelle vedlegg. Det benyttes intervju i innstillingsprosessen.

Startlønn for stipendiater er pr. dato i ltr. 50, med stige etter tjenesteansiennitet i stillingen. I tillegg kommer årlige driftsmidler på kr. 20.000. MF har pensjonsordning tilknyttet Statens pensjonskasse og egen gruppelivsforsikring.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til ph.d.-koordinator Nils Aksel Røsæg, tel. 22590553, nils.a.rosag@mf.no, eller forskningsdekan Jan-Olav Henriksen, tel. 22590534, jan.o.henriksen@mf.no

Søknad, prosjektbeskrivelse, CV og attesterte vedlegg sendes via Jobbnorge.no.

Søknadsfrist: innen 15. mars 2017.

Tilsetting vil skje i juni 2017.

Søk stillingen