mette-marit-delte-ut-pris-for-beste-forskningsartikkel

Kronprinsesse Mette-Marit delte ut Forskningsrådets pris for beste forskningsartikkel innen rus- og psykisk helse.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Rusavhengighet og dårlig psykisk helse reduserer livskvaliteten for enkeltmennesker og deres pårørende, og påfører samfunnet store belastninger. Forskning og økt kunnskap kan bidra til forebygging av lidelser, til bedre behandling og økt livskvalitet.

Det sa kronprinsesse Mette-Marit i sin talte til doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet Pål Surén, under Forskningsrådets prisutdeling for beste forskningsartikkel innenfor rusmiddelforskning og psykisk helse.

Surén får prisen for artikkelen «Association Between Maternal Use of Folic Acid Supplements and Risk of Autism Spectrum Disorders in Children». Artikkelen som ble publisert i The Journal of the American Medical Association, viser at risikoen for autisme hos nyfødte nærmest kan halveres hvis mor tar tilskudd av B-vitaminet folsyre rundt begynnelsen av svangerskapet.

Prisen på 100 000 kroner til forskningsformål ble delt ut under Forskningsrådets konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning i Tromndheim 4. februar.

Forskningsrådets intensjon med prisen er å rette oppmerksomheten mot forskning på rus og psykisk helse, øke den faglige anseelsen, belønne god forskning og inspirere unge forskere, skriver Forskningsrådet.