-nsker-relevans

Forskningsrådet skal utlyse 300 millioner kroner i forskningsmidler til humanistisk forskning de neste ti årene.

Fakta

Array

 

– Humanistene har vært lite flinke til å formidle og reflektere over hva de tilfører samfunnet, sier dekan ved Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen, Gjert Kristoffersen, til På Høyden.

Nå håper han samfunnsrelevansen kan tydeliggjøres gjennom Samkul, et forskningsprogram ved Norges forskningsråd, som skal bruke 300 millioner kroner på humaniora de neste ti årene. I første omgang lyses 100 millioner kroner ut til prosjekter som skal «øke kunnskapen om samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger».

– Det er helt strålende at det blir opprettet et program spesielt rettet mot humaniora. Det er ikke ofte det skjer, sier Kristoffersen.