Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Forskningsrådet støtter en ny nasjonal forskerskole for klimaforskning med 19,5 millioner kroner.

Skolen får navnet The Norwegian Research School on Changing Climate in the Coupled Earth System (CHESS) og skal tilby stipendiater i geovitenskap kurs knyttet til klimaforskning, opplyser uit.no.

Forskerskolen er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Universitetssenteret på Svalbard, UNI Reseach, Meteorologisk institutt, Norsk institutt for luftforskning og Norsk polarinstitutt.