Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i organisasjonsteori og ledelse

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

 

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i organisasjonsteori og ledelse

Ved Handelshøyskolen er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor i organisasjonsteori og ledelse, tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet og tilbyr studier på alle nivå innen økonomi og ledelse, samt et eget bachelorprogram i rettsvitenskap. Det tilstrebes forskning på høyt internasjonalt nivå og det er etablert flere aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er organisert i fire institutt hvor Institutt for arbeidsliv og innovasjon er lokalisert på Campus Grimstad. Her tilbyr Handelshøyskolen grunnleggende økonomiutdanning med HR som spesialisering i 3. året, og studier på masternivå innen Innovasjon og Kunnskapsutvikling, samt Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Institutt for arbeidsliv og innovasjon er et tverrfaglig miljø med forskere fra en rekke samfunnsvitenskapelig disipliner som jobber innenfor ulike forskningstradisjoner, herunder aksjonsforskning, evalueringsforskning, og empirisk forskning. Forskermiljøet innen arbeidsliv er opptatt av framtidens arbeidsliv, og hvordan arbeidet endrer seg i forhold til globalisering og digitalisering, og betydningen av arbeidet for innovasjon, samfunnet og en bærekraftig fremtid.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er knyttet til organisasjonsteori og ledelse med vekt på organisasjonsutvikling, personalledelse og HMS. Arbeidslivet er i sterk endring, og Handelshøyskolen ønsker å styrke kompetansen relatert til framtidens organisering og prosesser i arbeidslive

Kvalifikasjoner og vilkår

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder søker etter kandidater som vil bidra til kvalitet i og utviklingen av våre studieprogrammer så vel som til utviklingen av gode forskerteam, økt samhandling med næringslivet, økt ekstern forskningsfinansiering og utvikling av våre etter- og videreutdanningstilbud. Når det gjelder undervisning, vil de som tilsettes inngå i en felles stab som har ansvaret for Handelshøyskolens samlede undervisningsbehov.

Søker må ha god kjennskap til norsk arbeidsliv med dens reguleringer. Den som tilsettes i stilling som professor/ dosent/ førsteamanuensis må ha PhD eller tilsvarende innen fagområdet. Hun/han må også kunne vise til omfattende relevant forskning på høyt nivå, så vel som pågående forskning innen sitt felt. Ved tilsetting i stilling som førstelektor kreves mastergrad i relevant fagområdet. For alle stillingskategoriene vektlegges samarbeidsevner og personlig egnethet.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere basiskompetanse i pedagogikk vil få tilbud om å delta i Universitetet i Agder’s kurs i universitetspedagogikk.

Øvrige kriterer for ansettelse i stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse, erfaring og spesialisering i forhold til instituttets behov.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 650 200-815 800 brutto pr år, kode 1532 dosent, kr 650 200-815 800 brutto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 537 700-673 800 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 537 700-673 800 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Universitetet i Agder har siden 2015 gjennom Balanseprosjektet, som en del av Norges Forskningsråds Balanseprogram, arbeidet målrettet for å øke andel kvinner i professorstillinger. Dette gjøres gjennom ulike tiltak, deriblant rekruttering og tilrettelegging for professorvurdering. Kvinner oppfordres derfor, i tråd med Universitetet i Agder’s Balanseprosjekt, spesielt til å søke.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • kopier av vitnemål
 • liste med referanser og kontaktinformasjon for disse
 • CV med komplett overiskt over vitenskaelige publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • liste over pågående forskning inkludert arbeider i review-prosess
 • en oppsummering på inntil tre sider av forskningsinteresser og pågående forskning
 • en oppsummering på en side om undervisningsfilosofi og -tilnærming
 • liste over medlemskap og roller i akademiske- og faglige organisasjoner og/ eller publikasjoner
 • en oversikt over tidligere underviste emner, samt evalueringer av emner undervist i nyere tid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Dokumentasjon må foreligge på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søkere som søker dersom det mangler vesentlige vedlegg i søknaden.

Søknadsfrist: 11.12.17

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Instituttleder Gøril Hannås, tlf. 37 23 34 25, e-post goril.hannas@uia.no, eller personalrådgiver Anna Cecilie Eye Færavaag tlf. 38 14 24 14, e-post anna.c.faravaag@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen