REKTOR Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en akkreditert høyskole med studier innen ledelse og organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, forebyggende helsefag, kreativitet og innovasjon. Vi har studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Gjennom oppkjøpet av Westerdals Oslo ACT i 2017 har vi nå 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er organisert som en stiftelse der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til beste for studentene. Stiftelsen Høyskolen Kristiania har solid økonomi og en offensiv vekststrategi.

Se www.kristiania.no

 

REKTOR Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en praksisnær og forskningsbasert høyskole med høye mål og en offensiv vekststrategi. Vi søker en rektor med høye ambisjoner, sterk faglighet og stor gjennomføringsevne.

Høyskolen Kristiania har gjennom oppkjøpet av Westerdahls Oslo ACT ytterligere forsterket sin posisjon i universitets- og høyskolesektoren. Høyskolen får nå en ny organisasjonsstruktur der rektors rolle som leder for undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid styrkes. Den nye rektoren vil få ansvaret for rundt 300 medarbeidere som driver med undervisning og forskning. Stiftelsen Høyskolen Kristiania er ledet av en administrerende direktør, og i samspill med ledergruppen ved høyskolen får rektor en sentral og viktig rolle i vår videre utvikling og vekst.

Aktuelle kandidater bør ha sterk akademisk bakgrunn, fortrinnsvis doktorgrad, innsikt i universitets- og høyskolesektoren og ledererfaring fra offentlig eller privat sektor. Internasjonal erfaring er ønskelig. Den vi søker evner å kombinere faglighet med godt lederskap og har interesse for strategisk utviklingsarbeid så vel som daglig drift. Nærhet til studenter, næringsliv og arbeidsliv er en forutsetning.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud eller Kristin Høy Lian, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

Søknad merkes 55865.

Kontaktperson Amrop Delphi: Bente A. Paulsrud / Kristin Høy Lian, tlf. 23 33 27 70

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: Snarest

Logo