Seniorkonsulent innen arkiv og dokumentbehandling

Statens innkrevingssentral (SI) er en del av Skatteetaten som arbeider med å kreve inn statlige krav. Vi er 365 engasjerte ansatte som i 2016 krevde inn 4,4 milliarder kroner. SI er en moderne og effektiv offentlig virksomhet. Oppgavene som utføres skal preges av god kvalitet og høy effektivitet. På denne måten skal oppdragsgivere og brukere oppleve høy servicegrad.

SI er plassert i Mo i Rana, som har naturomgivelser som byr på alt fra ekstremsport til roligere former for aktiviteter. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by, og har et rikt natur- og kulturliv. Her finner du en trygg by for familien og en by i stadig utvikling.

2017/06 Seniorkonsulent innen arkiv og dokumentbehandling

Statens innkrevingssentral (SI) har ledig en fast stilling som seniorkonsulent i Dokumentsenteret.

Dokumentsenteret har 35 ansatte og har ansvar for det elektroniske arkivet knyttet til SIAN (saksbehandlersystem for SI og alminnelig namsmann), og for SI’s forvaltingsarkiv. Videre har seksjonen ansvar for registrering og vedlikehold av krav, fakturabehandling, innkjøp av rekvisita og resepsjonstjenesten. Vi er opptatt av å levere kvalitet og god service på våre tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Veileder/faglig ressurs i arkivfaglige spørsmål
 • Delta i interne prosjekter der det er behov for arkivfaglig kompetanse
 • Utarbeide/godkjenne rutiner og instrukser
 • Dokumentere arkivdanningsprosessen (arkivplan)
 • Ansvar for offentlig postjournal
 • Intern opplæring
 • Testing av nye løsninger
 • Følge opp arkiver og arkivlokaler
 • Delta i den daglige produksjonen

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om høyere utdanning av 3 års varighet innen arkiv og dokumentbehandling, eller annen relevant utdanning på universitets eller høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.Vi ønsker at du har erfaring med arkivarbeid fra offentlig virksomhet og at du har kjennskap til digital arkivdanning og elektroniske arkivsystem. Det er en fordel om du har erfaring fra arkivsystem som 360, e-phorte eller lignende.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som har en interesse for arkivfaget. Du samarbeider godt med andre og du deler kunnskap og erfaring. Du jobber selvstendig, strukturert, tar initiativ og du er løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Fast stilling i stillingskode 1363 Seniorkonsulent. Stillingen lønnes mellom lønnstrinn 51 – 58 som utgjør en årslønn mellom kr. 439 600 og kr. 499 600 avhengig av ansiennitet. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.Som ansatt hos oss er du medlem av Statens Pensjonskasse og vil få gode pensjonsordninger. Vi har og avtale om fleksitid og sommertid.

  Du får jobbe med dyktige og inkluderende kolleger, og har muligheten til å få faglige utfordringer og personlig utvikling. SI har kontor i lyse og trivelige lokale og satser på sosiale trivselstiltak både i arbeidstiden og på fritiden. Vi har mulighet for trening i arbeidstiden.

  Generelt
  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteressenter for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinfo: Turid Meidell, Seksjonsleder(+47) 75 14 94 10 – 472 97 895

Søknadsfrist: 20.08.2017

Søk på stillingen