Seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådets sekretariat

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler, og skal bidra til utviklingen av Norge som en kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå. UHR skal være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør. UHR er en medlemsorganisasjon og sekretariatet med 20 medarbeidere er lokalisert sentralt i Oslo.

Seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådets sekretariat

UHR søker deg som kan bidra til å videreutvikle UHRs strategiske arbeid med høyere utdanning og forskning. Arbeidet er primært knyttet til å etablere og utvikle UHRs strategiske enheter for humaniora og samfunnsvitenskap, og omfatter oppgaver som saksutredning, formidling, planlegging av møter og seminarer, og kontakt med UHRs medlemsorganisasjoner og andre sentrale samarbeidspartnere.

Se full utlysningstekst på www.uhr.no.

Søknadsfrist: 25. februar 2018