Seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådets sekretariat

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler, og skal bidra til utviklingen av Norge som en kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå. UHR skal være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør. UHR er en medlemsorganisasjon og sekretariatet med 20 medarbeidere er lokalisert sentralt i Oslo.

Seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådets sekretariat

Universitets- og høgskolerådets (UHR) sekretariat søker en person som kan videreutvikle UHRs strategiske arbeid med høyere utdanning og forskning og  lederutvikling, herunder faglig ledelse av Dekanskolen.

Søknadsfrist senest 29. mai 2017

Se full utlysningstekst: www.uhr.no