Seniorrådgiver- statistiker/modellerer – Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en viktig premissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse og dyrevelferd, god plantehelse, og at det blir tatt relevante miljøhensyn. VKM utarbeider vitenskapelige, uavhengige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk – og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. Hverken departementet, instituttet eller andre kan overprøve eller instruere komiteen i faglige spørsmål. VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet EFSA (European Food Safety Authority).

VKM driftes av et vitenskapelig tungt sekretariat som utfører vitenskapelige og kommunikasjonsfaglige oppgaver og støtter hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene. Sekretariatet, som administrativt er underlagt Folkehelseinstituttet, har 22 ansatte hvorav 15 prosjektledere.

Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Seniorrådgiver- statistiker/modellerer – Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Arbeidsoppgaver

 • VKM har ledig fast stilling som statistiker/modellerer i sekretariatet hvor hovedoppgavene blir å videreutvikle kvantitative risikovurderinger og risikomodeller for biologiske systemer og sannsynlighets- og statistiske beregninger innenfor flere av VKMs fagområder. Andre oppgaver relatert til VKMs oppdrag kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere naturvitenskaplig utdanning på universitetsnivå med relevant doktorgrad
 • Statistisk/matematisk bakgrunn i kombinasjon med biologiske fag
 • God erfaring fra arbeid med kvantitative risikovurderinger og bruk av relevante verktøy, for eksempel @Risk
 • Erfaring innen områdene biologi, veterinærmedisin, epidemiologi, matvitenskap
 • Ønskelig med internasjonal erfaring
 • Det blir lagt vekt på evne til å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig, og søkeren må inneha gode engelskkunnskaper
 • Det er ønskelig med gode kvalifikasjoner innen databehandling, samt bred kjennskap til ulike dataverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges

Utdanningsretning

 • Naturvitenskapelige fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Fleksibel og med gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • God rolleforståelse

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig jobb i et aktivt miljø
 • Stilling som seniorrådgiver (1364), Lønn etter avtale
 • Fra lønnen blir det trukket 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidordninger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Kontaktinfo:Lars E. Hanssen Direktør 21 62 28 03/ 90 02 85 77
 • Søknadsfrist: 31.10.2017

Søk på stillingen