Studie- og FOU-sjef

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og ca. 350 ansatte. Høgskolen er en lA-bedrift. Les mer på www.nmh.no.

I Studie- og FoU-seksjonen er det ledig stilling som seksjonssjef. Seksjonen har ansvar for alle administrative oppgaver knyttet til studiene: opptak, studieplaner, timeplanlegging, eksamen, samt for organisering av forsknings- og utviklingsarbeidet ved NMH. Seksjonen har 21 ansatte. Seksjonssjef rapporterer til direktøren. Seksjonen har en sentral og viktig funksjon ved NMH og kjennetegnes ved effektiv drift og godt samarbeid internt og med fagseksjonene. Seksjonens arbeid er viktig for NMHs omdømme og attraktivitet blant musikkstudenter og faglige ressurser.

Ansvarsområde

 • Studieplanarbeid herunder utvikling av studietilbudet
 • Opptak, timeplanlegging og eksamen
 • Utvekslingsordninger med internasjonale læresteder
 • Ansvar for NMHs studiekvalitetsarbeid
 • Bistand ifm faglige tilsettinger
 • Faglig stillingsplan og studiedimensjonering
 • Ledelse av det administrative FoU-arbeidet
 • Budsjett- og personalansvar

Til stillingen ligger et særskilt ansvar for å fremme samhandling imellom fag og administrasjon.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole
 • Solid erfaring fra universitet- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til universitets- og høgskoleloven samt annet relevant lov- og avtaleverk
 • Noen års erfaring som personalleder
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og en inkluderende og delegerende lederstil
 • Ansvarsfull, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å se helhet
 • Gode analytiske evner
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper

Generelt
Lønn etter statens regulativer i stillingskode 1211 seksjonssjef ltr 70-80. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224, direktør ved NMH Tove Blix, tlf 928 31 445 eller rektor ved NMH Peter Tornquist, tlf. 917 78 597. Alle henvendelser behandles konfidensielt i innledende fase. Søknad med CV sendes snarest og innen 20. mai.

Søk stillingen