svarte-universiteter-kutter

Howard University må si opp 200 ansatte. Foto: Wikimedia Commons

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

USA: Amerikanske universiteter og høyskoler som tradisjonelt har henvendt seg til den svarte delen av befolkningen, opplever problemer med rekruttering, ifølge The New York Times.

På den ene siden utfordres universitetene av trange økonomiske tider som senker andelen fattige søkere. På den andre siden søker de beste studentene seg heller til eliteuniversiteter, som i dagens samfunn er åpne for alle etnisiteter.

Howard University er blant institusjonene som rammes: 200 ansatte blir nå sagt opp.