--tener-ikkje-godt-nok

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

LOKALE LØNNSFORHANDLINGAR: Universitetet i Bergen (UiB) må punge ut med meir om dei skal halde på dei gode hovuda, meiner Steinar Vagstad, lokallagsleiar i Forskerforbundet.

Sjølv om fleire tilsette har runda ein million kroner i løn, meiner han at det ikkje er godt nok.

– Dersom vi vil lage eit godt universitet for framtida, må UiB vere ein attraktiv arbeidsplass. I dag kan studentane i nokre fag gå til spanande stillingar der dei tener meir, får fast jobb – og i nokre tilfelle får forske like mykje som ved UiB, seier Vagstad til På høyden.