Men nå har doktorgradskandidaten sikret seg visum og jobb i Australia.

Fakta

  • Internt prosjekt i Forskningsrådet for jevnere ressursstrøm og aktivitetsnivå.
  • Rådet vurderer utlysning og saksbehandling som i mindre grad følger programgrensene, til fordel for porteføljer av fag- og innsatsområder.

– Jeg har fått et «multi entrance-visa» for fem år i Australia og har fullt scholarship ved University of Melbourne som er ranket som nummer 15 i verden i Electrical engineering, sier Mahdi Ghane til Universitetsavisa ved NTNU. Avisa har i lengre tid dekket saken til Ghane og flere andre iranske doktorgradsstudenter som har blitt nektet oppholdstillatelse i Norge fordi myndighetene har ment det ville medført en sikkerhetsrisiko. Faren for overføring av sensitiv teknologi gjør at studenter og forskere fra Iran underlegges særlig streng kontroll av Norges utlendingsmyndigheter.

Ghane, som forsket på vindturbiner til havs, klagde på utvisningen fra Norge. Svaret om at han var velkommen tilbake fikk han først etter at han hadde sikret seg jobb ved det australske universitetet.

– Norge bør være sistevalg

– Overraskende nok fikk jeg visum i USA etter én måned og visum i Australia etter to måneder, men jeg fikk avslag fra UDI etter ni måneder.

Først fem måneder etter avslaget fikk han svar om at beslutningen var omgjort etter klagen. Nå sier han til Universitetsavisen at han fraråder andre iranske studenter og doktorgradskandidater å søke seg til Norge.

– Basert på problemene med å få arbeidstillatelse og visum, råder jeg dem til at Norge bør være sistevalg. Likevel, NTNU er et prestisjeuniversitet innen enkelte felt som marinteknologi og jeg liker nordmenn.

Problematisk for arbeidsgivere

Professor Torgeir Moan, Mahdi Ghanes veileder, sier til avisen at situasjonen er problematisk også for norske arbeidsgivere. Han så det for risikabelt å ta sjansen på at klagen ville slå positivt ut for Ghane, så han ansatte en koreans erstatter.

– Hadde vi ventet til nå, og han hadde fått avslag, måtte vi ha satt i gang en ny ansettelsesprosess. Dette kunne ha tatt lang tid og dette kunne ha forsinket et samarbeidsprosjekt vi har med MIT og Statoil kraftig, sier Moan som nå vil samarbeide med Ghane i Australia.