− De har tatt problemet på alvor

NTNU vurderer tiltak som skal gi forskere i eksternt finansierte prosjekter bedre jobbsikkerhet. Tiltak for å redusere midlertidige ansettelser blir også lagt fram.