− Folk får sjokk når de hører at jeg skal ta doktorgrad

Usma Ahmed ved Oslomet ser for seg et liv som forsker. Hun er en av få norskfødte med innvandrerforeldre som velger denne karrieren.