− Forskningsrådet brøt habilitetsreglene

Styret i Norges forskningsråd tildelte 2,1 milliarder kroner til 22 forskningssentre. Eksperter på forvaltningsrett mener flere av styremedlemmene var inhabile.