− Kontorlandskap er ikke framtidsrettet

Kontorlandskap egner seg ikke for den nye digitale hverdagen. Det mener forskerne Ela Sjølie ved NTNU og Nils Brede Moe ved SINTEF, som kritiserer dagens utforming av nye kontorbygg ved universiteter og høgskoler.