− Stipendiater kan bli salderingspost

Må strømregningen dekkes inn med kutt i antall stipendiatstillinger? Finn-Arne Weltzien frykter at bortfall av øremerking i statsbudsjettet rammer forskerrekrutter.