Uten tilbudet i Nesna, kunne Ragnhild Brodersen aldri vært student. Nå vil rektor legge ned studiestedet.

Det forskes for lite i Nesna, mener rektor. Det er «svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter». Men for Ragnhild Brodersen (42) er dette den eneste måten hun kan kombinere studier med familieliv.