1 av 3 menn hoppet av lærerutdanningen

Av Julia Loge

Publisert 14. juni 2018

Bare 27 prosent av de som begynte på allmennlærerutdanningen i 2011 var menn, og 33 prosent av dem fullførte ikke studiene i løpet av seks år.

For kvinner var det 20 prosent som ikke fullførte, viser Statistisk sentralbyrås gjennomgang av de rundt 2500 studentene som ble tatt opp i 2011.

55 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene fullførte innen fire år. Kvinneandelen som fullførte innen seks år, var nesten 70 prosent. For menn var den 56 prosent.

Faller fra første år

Det er fortsatt størst andel menn som avbryter studiene. I 2011-kullet avbrøt 24 prosent av de mannlige studentene allmennlærerutdanningen. Tilsvarende andel for kvinner var drøye 13 prosent. Halvparten av de totalt 16 prosentene som avbrøt studiet, gjorde det i løpet av første studieår.

Tallene viser også at fra 2011-kullet var det høyest frafall ved Høgskolen i Finnmark, der 25 prosent avbrøt lærerstudiene i løpet av det første året, og ytterligere 13 prosent avbrøt på et annet tidspunkt i løpet av de fire årene. For Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Met), som er landets største lærerutdanning med over 400 studenter i 2011-kullet, var det bare seks prosent som avbrøt førsteåret og ni brøt senere. 62 prosent av Høgskolen i Hedmarks studenter fullførte på fire år.

Frafall stiger med alder

For alle studentene som begynte i 2009, var det 66 prosent som hadde fullført en grad innen åtte år. I løpet av de åtte årene rakk 28 prosent av mennene å fullføre en høyere grad, mens tilsvarende tall for kvinner var 23 prosent.

77 prosent av studentene som var 40 år eller eldre da de begynte å studere i 2009, fullførte ingen grad i løpet av de åtte årene. Her stiger frafallet jevnt med hvor gammel studenten var ved start, av de som begynte å studere før de fylte 20 år, var det bare 22 prosent som ikke fullførte en grad i løpet av de første åtte årene.

  • Les mer: