11 studenter opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet fra lærere

Kunsthøgskolen i Oslo blir beskyldt for å ikke ta seksuell trakassering på alvor.