1,4 milliarder til ulike forskningsprosjekter
Annonse
Annonse

1,4 milliarder til ulike forskningsprosjekter

Av NTB

Publisert 10. desember 2021

22 prosjekter som omfatter alt fra batteriforskning til taredyrking, tildeles 1,4 milliarder kroner for å sikre dem topp moderne utstyr.

– Forskningsinfrastruktur, som laboratorier og datakraft, er nødvendig for at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrker kapasiteten og kvaliteten i forskningen, og dermed vår evne til nyskapning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Mens rundt halvparten av prosjektene er nye, skal de øvrige styrke eksisterende forskningsinfrastruktur. Ifølge Moe er mange av prosjektene relevante for næringsutvikling, og enkelte handler om å gi norske forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til internasjonal forskningsinfrastruktur.

Annonse

Det er Forskningsrådet som annethvert år lyser ut midler til forskningsinfrastruktur. Denne runden hadde søknadsfrist 18. november i fjor, og det kom inn til sammen 120 søknader om til sammen 9,2 milliarder kroner.

– Norge og verden står overfor en rekke store samfunnsutfordringer, og forskning og innovasjon vil være avgjørende for at vi skal klare å løse disse. Skal norske forsknings- og innovasjonsmiljøer lykkes på forskningsfronten, må vi hele tiden være på høyden med forskningsinfrastruktur, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Blant prosjektene som får støtte i denne runden, er et konsortium ledet av Institutt for energiteknikk som skal etablere topp moderne laboratorier for batteriforskning. Sintef og NTNU skal sammen etablere en ny kunnskapsplattform med testfasiliteter for taredyrking, og et prosjekt ledet av The Peace Research Institute Oslo (PRIO) skal etablere en ny infrastruktur for data om væpnede konflikter, terrorisme, politisk vold og utviklingen av klimakrisen.

Les også: