17 må gå ved Meteorologisk institutt

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. august 2015

Værvarslingen blir dårligere, mener Forskerforbundet.

Fakta

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 18. desember og består av:

  • Janicke Stople, HR-direktør ved Universitetet i Bergen
  • Irene Sandlie, personaldirektør ved Universitetet i Oslo
  • Finn Ragnvald Huseby, personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Hedmark
  • Gaute Storås, HR-direktør ved Høgskolen i Østfold

– Det er dramatisk. Svært mange risikerer å miste jobben, det er veldig trist og skaper dårlig stemning her, sier TV-meteorolog og hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Terje Alsvik Walløe til Aftenposten.

I mars ble det kjent at Meteorologisk institutt skulle nedbemanne blant sine 450 ansatte.

– Påvirker kvaliteten

De ansatte fikk i juni tilbud om frivillige sluttpakker med frist 17. august. Nå er det klart at ikke mange nok har takket ja til sluttpakker. 17-18 meteorologer og værkonsulenter ligger an til å bli sagt opp. Walløe antyder overfor Aftenposten at 20 personer må gå, og at det vil påvirke kvaliteten på værvarslingen.

– De jobber innenfor den operasjonelle værvarslingen. Nedbemanningen vil gå ut over servicenivået og kvaliteten på det som kommer ut, mener Walløe.

Han mener også at instituttet burde brukt lengre tid på å få ned kostnadene slik at nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang.

– Nå blir dette unormalt brutalt, sier han.

Kriterier for nedbemanning

Direktør Anton Eliassen viser til at værmeldingstjenesten og meteorologenes arbeid er blitt betydelig automatisert de senere årene.

Totalt må instituttet spare 35 millioner kroner på grunn av økt prisvekst på viktig utstyr og kutt i bevilgningen.

Ifølge Walløe skal ledelsen og tillitsvalgte de neste ukene møtes for å diskutere hvilke kriterier de skal gå etter ved nedbemanningen.

– Dette skal oppleves mest mulig rettferdig for de ansatte, sier han til Aftenposten.