18 av 31 pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp etter deltakelse i kreftstudie
LUKK
Annonse
Annonse

18 av 31 pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp etter deltakelse i kreftstudie

Av NTB

Publisert 28. mars 2023 kl. 15:06

Statsforvalteren har vurdert at Helse Bergen har hovedansvaret for svikten i helsehjelpen.

Flere pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp etter deltakelse i kreftstudien Norwait, skriver statsforvalteren i Vestland.

– Ved en gjennomgang av forløpene, har vi konkludert med at 18 av pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver statsforvalteren på sine nettsider.

Til sammen 31 pasienter fra Helse Bergen var med på en klinisk multisenterstudie på endetarmskreft i perioden 2018 til 2020. Flere fikk gjenvekst og spredning av kreftsykdommen.

Statsforvalteren har vurdert at Helse Bergen har hovedansvaret for svikten i helsehjelpen.

– Helseforetaket hadde ikke gode nok systemer og rutiner for å kvalitetssikre klinisk forsikring. Det ble heller ikke sikret at de nødvendige ressursene for å delta i slik forskning, var på plass.

Klinikkdirektør John-Helge Heimdal ved kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssjukehus sier hovedfokuset deres nå er å informere og følge opp pasientene.

– Vi vil først og fremst beklage på det sterkeste til involverte pasienter og pårørende for den ekstra risikoen og lidelsen de er påført. Vi tar denne saken på største alvor.

– Denne saken er aller verst for pasientene og de pårørende, men den preger også våre medarbeidere sterkt. Intensjonen til forskerne har vært god. De ønsket å tilby pasienter med endetarmskreft et alternativ til omfattende kirurgiske inngrep. Samtidig erkjenner og beklager de at studieprotokollen ikke har vært fulgt.

  • Les også: