Forskerforum

april 2011

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Annonseinformasjon

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Annonsering på nett: Bannerannonser:Annonse Topp banner, per uke: Kr 7 500,-  (980 x 150, 580 x 400 mobil) Big board,  per uke: Kr 4 000 kr (580 x 400) Stilling ledig: Kun nett: Kr 7 500,- Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp Annonsering på papir: Priser: 1/1 side: Kr […]

Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning. Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening. Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum […]

Kontakt oss

Post: Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Besøk: Tullinsgate 2 (Holbergs plass) E-post: redaksjonen@forskerforum.no Sentralbord: 21 02 34 00 Redaksjon: Kjetil A. Brottveit, ansvarlig redaktør  Mobil: 920 52 930 E-post:   kjetil.brottveit@forskerforum.no Julia Loge, journalist/redaksjonssekretærMobil: 984 13 337 E-post: julia.loge@forskerforum.no Johanne Landsverk, journalistMobil: 917 79 842 E-post:  johanne.landsverk@forskerforum.no Jørgen Svarstad, journalist/nettansvarligMobil: 404 89 658 E-post:  jorgen.svarstad@forskerforum.no Lina Christensen, journalist Mobil: 970 […]

Arkiv