april 2011

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Annonseinformasjon

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Annonsering på nett: Bannerannonser: Topp banner, per uke: Kr 7 500,-  (980 x 150, 580 x 400 mobil) Big board,  per uke: Kr 4 000 kr (580 x 400) Stilling ledig: Kun nett: Kr 7 500,- Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp Annonsering på papir: Priser: 1/1 side: Kr […]

Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning. Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening. Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum […]

Kontakt oss

Post: Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Besøk: Tullinsgate 2 (Holbergs plass) E-post: redaksjonen@forskerforum.no Sentralbord: 21 02 34 00 Redaksjon: Kjetil A. Brottveit, ansvarlig redaktør  Mobil: 920 52 930 E-post:   kjetil.brottveit@forskerforum.no Aksel Kjær Vidnes, journalist/redaksjonssekretær Mobil: 922 47 741 E-post:    aksel.vidnes@forskerforum.no Johanne Landsverk, journalist Mobil: 917 79 842 E-post:  johanne.landsverk@forskerforum.no Jørgen Svarstad, journalist (i permisjon til 22.03.20) Mobil: 404 89 658 […]

Arkiv