september 2011

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

På parti med fortida

.

Tankar til ingen nytte

Av Lars Nyre

Fremtidsrettet politikk

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Vitenskapelig kritikk, takk

Av Ole Gjølberg (UMB) og Gunnar Sivertsen (Nifu), leder og rådgiver for publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet

Problematisk nivådeling

Av Erik Mønness, førsteamanuensis og FoU-leder, Høgskolen i Hedmark

UD-finansiert forskning mindre fri

Norsk utviklingsforskning er for lite uavhengig og UD har for mye makt over forskningen, viser en evaluering bestilt av Norad.

Å skrive krever mer enn påbud

Av Marit Greek og Kari Mari Jonsmoen, førstelektorer ved Pedagogisk utviklingssenter, Høgskolen i Oslo og Akershus

Åpner pengebingen i valgkampen

Så langt i høst har statsråd Tora Aasland delt ut 40 millioner til universiteter og universitetsmuseer. Fremskrittspartiet syns det er trist å bruke valgkampen til pengepushing.

Etter kvalitetsreformen: Like mange hopper av studiet

30 prosent av bachelor-studentene innen samfunnsfag, humaniora og matnat hopper av studiet etter fire år. Kvalitetsreformen har ikke hjulpet, viser en ny studie.

Arkiv