februar 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Sneversynt filmhistorie

Det skarpe fokuset på filmkunsten og filmbransjen er styrken til Norsk filmhistorie, men også den største svakheita, meiner vår bokmeldar.

Alvorleg tale

Ikkje eingong syfilisen og aidsen sine ofte meir gledesfylte smitteårsaker har fått ein bitte liten plass.

Stødig i ulendt terreng

Forfatteren gir ro til å dvele ved fragmenterte og krevende kunstdiskurser, skriver vår anmelder.

Etterlyser resultater

- Vi godt fornøyd med statsministerens visjoner, men vi er også opptatt av at han realiserer politikken, sier Forskerforbundets leder.

Nye studentboliger

  Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millioner kroner til bygging av 1039 nye studentboliger for 2012, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. – Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. Med årets tildeling viderefører vi den historisk store satsingen på studentboligbygging og understreker den rødgrønne regjeringens politikk om at alle skal ha en lik rett […]

Stoltenberg slår tilbake

Forskning har blitt en kjernesak for opposisjonen, men Stoltenberg vil ikke overlate forskningspolitikken til høyresiden.

– Får for lite penger

  USA: De historisk sett afrikanskamerikansk-dominerte utdanningsinstitusjonene i delstaten Maryland går til rettssak for å kreve økt støtte, melder The Washington Post. Frem til 50-tallet var utdanningssystemet rasedelt og svarte utestengt fra en rekke institusjoner, og segregeringen fortsatte til langt ut på 70-tallet. Ledelsen ved de universitetene som tradisjonelt var svarte, mener den historiske økonomiske forskjellsbehandlingen […]

Hindrer utveksling

  DANMARK: Studentutvekslingen mellom Danmark og Sverige blir hindret av nytt dansk regelverk og økte studieavgifter, skriver University World News. Nye danske regler for lik balansering av studentutveksling krever at svenske studenter må betale for emner de tar i Danmark med mindre like mange danske studenter tar de samme emnene i Sverige. Siden Sverige ikke […]

Omfattende forskningsjuks

  STORBRITANNIA: 13 prosent av britiske forskere sier de har observert forskningsjuks, og 6 prosent innrømmer egen uredelighet. Det kommer frem i en undersøkelse offentliggjort av British Medical Journal. 2700 forskere ble spurt om de hadde sett eller selv utført fabrikkering eller endring av forskningsdata før publisering i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter. Funnene karakteriseres som omfattende […]

Arkiv