april 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Mistet internasjonale studenter

  SVERIGE: Sverige har mistet 90 prosent av de ikke-europeiske studentene ved landets universiteter. Etter at myndighetene innførte studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS-området, har antallet sunket fra 16600 til 1200.  Styreleder Carl Bennet ved Göteborgs universitet tar til orde for å innføre stipender for å lokke flere studenter til Sverige, også fra Bennets eget selskap. […]

Vil overta forskningsinstitutter

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus går inn for å overta forskningsintituttene Afi og NOVA.

Humanistisk fakultet i krise

Om ti år kan 45 studietilbud være nedlagt og 30 prosent av vitenskapelig personale være borte.

– Mister forskningstid

Høgskolen i Volda vil fjerne forskningstid for de ansatte. - Vi blir en annenrangs høyskole, frykter tillitsvalgte.

Fredsforsker mistenkt for spionasje

Fremstående professor anklaget for russisk agentvirksomhet.

Økt Russland-samarbeid

Nordområdene:  Utenriksdepartementet støtter avtalen om forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Universitetet i Nordland (UiN) og Det humanistiske universitetet i Murmansk med 2,5 millioner kroner over tre år. De to universitetene har allerede inngått en avtale om å utvikle en felles master i borderologi fra 2013. – Rett oversatt er det snakk om «grensekunnskap». Studiet vil gi […]

Mer EU-forskning

EU-forskning:  Kunnskapsdepartementet har i 2012 øremerket 26 millioner kroner for å stimulere norske forskningsinstitutter til økt deltakelse i EUs 7. rammeprogram. Regjeringen ønsker også å styrke samarbeidet mellom instituttene og næringslivet, med sikte på økt deltakelse fra bedriftene i rammeprogrammet. Ordningen, som kalles STIM-EU, gjelder i første omgang institutter som får statlig basisfinansiering, og et […]

Boikotter forlag

USA: Over 8000 forskere i Nord-Amerika boikotter det nederlandske forlaget Elsevier. Forskerne har signert et opprop hvor de erklærer at de ikke vil publisere forskningen sin i eller gjøre fagfellearbeid for Elseviers tidsskrifter. Årsaken er prisene forlaget krever av biblioteker som ønsker å kjøpe inn tidsskriftene, og at forlaget har støttet et lovforslag i USA. Lovforslaget vil […]

Flest patenter

USA: Amerikanske universiteter er på patenttoppen blant verdens universiteter, skriver University World News. Ifølge FNs opphavsrettsorganisasjon World Intellectual Property Organization (WIPO) befinner 30 av verdens 50 mest aktive patentsøkende utdanningsinstitusjoner seg i USA. USA er fulgt av Japan og Sør-Korea med sju institusjoner hver på listen. Israel har to universiteter, mens Australia, Kina, Danmark og Singapore […]

Arkiv