januar 2014

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Consummatum est!

STORBRITANNIA: Vi går inn i det nye året med godt nytt fra det gamle. I desember 2013 fullførte British Academy siste del av den monumentale latinordboken Dictionary of Medieval Latin from British Sources. Arbeidet er ingen liten bedrift – ordboken ble påbegynt i 1913, og har gjennom hundre år engasjert over 200 forskere. Hær av frivillige […]

Næringslivet forsker mer

DANMARK: Ifølge Uddannelsesministeriets prognose for næringslivets forskningsinvesteringer ser den negative utviklingen etter finanskrisen ut til å ha snudd. Fra 2009 sank dansk næringslivs investeringer i forskning og utvikling (FoU), men det endret seg fra og med 2012. Mens det i 2011 ble brukt 35,1 milliarder danske kroner på FoU-formål, økte det til 38,7 milliarder i […]

Forskning trumfer tryner

«Selfie» er kanskje ordet som fikk mest oppmerksomhet i 2013. Ordet som beskriver et selvportrett, gjerne tatt med mobilkamera mens leppene er snurpet sammen i et forsøksvis sensuelt drag, ble tatt opp i The Oxford English Dictionary. Et åpenbart endetidstegn, men la oss samtidig melde om et lysglimt å ta med seg inn i det […]

Juridisk fakultet brøt loven

En postdoktor og en stipendiat har jobbet til sammen over 1000 timer overtid. - Vi har brutt loven, innrømmer UiO-dekan.

Forventer minst 3,5 prosent lønnsvekst

Unio-leder Anders Folkestad har lavere forventninger til lønnsveksten enn tidligere, men mener mer må gå til utdanningsgruppene.

Etisk vurdering av oljeforskning

Forskningsetisk komité skal vurdere om petroleumsforskning er etisk forsvarlig.

Kan kutte småfag

NTNU skal rydde i antall studieprogram. Kunnskapsdepartementet vil ha minst 20 studenter per utdanning.

Mer, men ikke bedre forskning

Norsk forskning har heller ikke blitt dårligere etter innføringen av tellekantsystemet, viser dansk rapport.

Likestillingspris til Simula

For første gang går Kunnskapsdepartementets likestillingspris til et forskningsinstitutt med verdensledende fagmiljøer.

Arkiv