januar 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Svaret fra Arkhangelsk

Universitetet som anklages for forfølgelse av homofile, har svart.

Kvinner regjerer i administrasjonen

Kjønnsubalanse: Kvinneandelen i saksbehandler- og understillinger ved norske universiteter og høyskoler er høy, og stigende. Ifølge tall fra Forskerforbundet har andelen steget fra 70 til 73 prosent på ti år. Det gir grunn til bekymring, ifølge spesialrådgiver Jon Iddeng i Forskerforbundet. – Det er godt dokumentert at tilnærmet kjønnsbalanse er viktig både for arbeidsmiljøet og for […]

Har ikke råd til å frede museumsbygg

Kulturminner: Hedmark fylkeskommune vil frede danserestauranten på Glomdalsmuseet i Elverum, og Riksantikvaren har startet verneprosessen. Men museet, som er del av sammenslåingen Anno museum, har regnet bygget som et driftsbygg og mener at de ikke vil tåle en freding. – Anno Museum er ikke imot å ta vare på restauranten, men et hus på 1500 […]

Ønsker seg en milliard

Statsbudsjett 2016: Forskningsrådet har kommet med innspill til statsbudsjettet for 2016 og foreslår at deres budsjett styrkes med 1,1 milliarder kroner. En tredjedel skal gå til omstilling til et mer bærekraftig samfunn. – Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er sterkt, men leverte dårlig på tematiske satsinger, også på klima selv om budsjettforliket styrket denne […]

Graver er truet av klimaendringer

Kulturminner: Permafrosten på Svalbard har bevart århundregamle fangstmannsgraver svært godt, men nå står gravene i ferd med å bli ødelagt på grunn av et fuktigere og varmere klima, skriver forskning.no. – Vi vet fra tidligere utgravinger at det ligger mye viktig informasjon i gravene om klesdrakt, tradisjoner og om hvordan våre forfedre produserte tekstiler, sier […]

Reagerer sterkt på behandlingen av homofile akademikere

Universitetet i Tromsøs fremste samarbeidspartner i Russland anklages for grov forfølgelse av homofile ansatte. Det blir nå tema for samtale mellom institusjonene.

Forskningsinstitutter jubler for ny EU-pott

Regjeringen åpner pengesekken: - Nå vil jeg gi marsjordre om å søke EU-prosjekter, sier instituttdirektør.

– Uroen vil fortsette

Finansieringsutvalget får kritikk for å la gamle problemer ligge. Nye universiteter vil fortsatt komme skjevt ut, frykter universitetsrektor Torunn Lauvdal.

– Langtidsplanen er en «hastverksplan»

- Det er kritikkverdig at Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ikke gir større åpenhet om investeringsbehov, sier Anne Tingelstad Wøien.

Arkiv